June 6, 2018


Staatsolie wil internationale markt op


June 6, 2018

Staatsolie heeft plannen om in de toekomst de internationale markt te betreden en uit te groeien tot een wereldklasse bedrijf. Nadat ons buurland Guyana gestuit is op een grote hoeveelheid aardolie in het kustgebied, is de Staatsolie directeur Rudolf Elias, bijna 100 procent zeker, dat Suriname ook aardolie zal vinden in het kustgebied. Het bedrijf zal in de naaste toekomst in het zeegebied naar olie zoeken en wel in de near en offshore gebieden. Indien het bedrijf aldaar aardolie aantreft zullen investeringen gepleegd moeten worden, die niet met middelen uit Suriname gedekt kunnen worden. Het bedrijf treft daarom nu voorbereidingen om deze middelen uit de internationale markt te halen.
De hoop van Elias ligt in zijn geloof dat de aardolie die gevonden is in het kustgebied door Guyana, gestroomd is naar Tambaredjo. In het eerste kwartaal van 2019 wil het bedrijf een viertal putten boren, welke de kans op de vondst viermaal zal kunnen vergroten. Voor deze boring wil Staatsolie partners, die mee zullen betalen in ontwikkelings- en exploratiekosten. Hoewel het bedrijf bijna zeker is van deze vondst, zegt Elias dat alle toekomstvisies gebaseerd zijn op de 6 miljoen barrels die per jaar geboord worden uit de grond, inclusief de investeringen in goud, gow2 en de downstream raffinaderij.
Na de olievondst in near of offshore gebieden betekent dat er geïnvesteerd moet worden in het ontwikkelen van zo een olieveld, dat tussen de 5 en zes miljard US dollar kost. Staatsolie zal dan zeker één miljard US dollar, op tafel moeten leggen. Plannen met betrekking tot deze financiering betreft het uitschrijven van een internationale obligatielening, waarbij de 625 miljoen US dollar dat het bedrijf bij de banken heeft liggen, voor een goed deel onder te brengen bij de internationale investeerders. Agnes Moensi, Finance director, deelde mee dat Staatsolie op 25 mei haar schulden heeft geherfinancierd. Voor de herfinanciering ging het om vier leningen waarvan de eerste twee, bankleningen waren. Met de herfinanciering zijn de eerste drie leningen afgelost en tegelijkertijd ondergebracht in een nieuwe lening van 625 miljoen US dollar bij de banken.
De voorbereidingen zetten zich verder uit in het aanstellen van Ernst & Young als accountant van het bedrijf. Deze aanstelling zal als bewijs dienen voor de internationale markt dat de boeken van het bedrijf gecontroleerd en afgetekend worden door een internationaal erkend accountant kantoor. Volgens Moensi is de volgende stap in het traject, dat Staatsolie net als Suriname ook een rating zal moeten krijgen. Het bedrijf zal hiervoor twee van de drie ratingbureaus, die bekend zijn met Suriname aantrekken. Een ander aspect is dat Staatsolie een internationale arrangeur in de hand zal moeten nemen, die zal moeten adviseren over de werking op de internationale markt en als er genoeg vraag is naar staatsolie op de markt. Met dit advies plus de getroffen voorbereidingen, zal besloten worden of de internationale obligatielening zal worden afgekondigd.

door Priscilla Kia