June 6, 2018


Rusland over dollarisering economie: ‘Wij moeten eerst professioneel bestuur realiseren’


June 6, 2018

Met geen zicht op verbetering van de huidige economische situatie in ons land, lijkt dollarisering van onze economie, een optie te zijn. Gregory Rusland, NPS- voorzitter, tevens lid van de vaste commissie financiën in De Nationale Assemblee (DNA), zegt desgevraagd dat wij eerst professioneel bestuur moeten realiseren en een aantal zaken op orde moeten brengen, alvorens er gekeken kan worden naar de optie om onze economie te dollariseren. Zo moet er volgens hem eerst gekeken worden naar de US- dollar in- en uitstroom van ons land, het structureren van de productie gericht op de export en hoe diensten te bieden, waar er US- dollars verdiend kunnen worden. Echter zegt Rusland dat de instituten die er zijn om al deze zaken te realiseren, kapot zijn gemaakt door de huidige regering.
Hij noemt als voorbeeld het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en het Planbureau. Hij zegt dat professioneel bestuur de basis is om Suriname verder te ontwikkelen. De NPS- voorzitter voert aan dat er nu na acht jaar, weer getracht wordt om het Planbureau dat uit elkaar is geslagen, bijeen te brengen. Dit zal volgens hem jaren duren, omdat iets dat reeds kapot gemaakt is, niet in een keer weer kan worden opgezet, doelend op de deskundigheid van het bureau. Dat de regering onvoldoende aandacht besteedt aan de positie van de werknemers van het ABS, die al geruime tijd in actie zijn, geeft volgens hem aan dat, zij geen gestructureerd en gefundeerde visie heeft om ons land tot ontwikkeling te brengen. Rusland benadrukt dat de instituten in ons land de pilaren zijn met elk hun deeltaken, die de basis zijn voor de ontwikkeling. Hij vertelt dat bij deze instituten een no-nonsense beleid gevoerd moet worden en moeten bestaan uit deskundigen. Indien dit gerealiseerd wordt dan zal het volgens Rusland niet uitmaken, welke politieke partij aan de macht komt, want de basis voor ontwikkeling is dan gelegd. Hij zegt dat om te weten of dollarisering mogelijk is, het belangrijk is dat de verschillende instituten adequaat functioneren om zo te kunnen meten en onderzoeken wat dollarisering Suriname zal opleveren. Met de huidige situatie en de instituten die kapot zijn, zal dollarisering volgens de NPS- voorzitter betekenen jezelf in de vingers snijden.
Hij merkt op dat dollarisering niet wil zeggen, dat al onze problemen verholpen zullen worden. Rusland erkent, dat dollarisering de drugshandel en het witwassen van geld de kop zou kunnen indrukken, maar zegt ook dat de criminelen in de Verenigde Staten van Amerika (VS) alternatieven bedenken om toch door te gaan met hun praktijken. Hij stelt dat met de dollarisering Suriname helemaal onderworpen zal zijn aan alles wat er gebeurt in de VS en dat wij als land in feite niets zelf meer in handen zullen hebben. Rusland zelf denkt dat wij onze eigen munteenheid moeten behouden, maar dat we onze economie dusdanig moeten versterken dat wij met alle andere valuta’s goed zaken kunnen doen.

door Johannes Damodar Patak