June 6, 2018


32 nazaten Hindoestaanse immigranten gedecoreerd


June 6, 2018

De Hindoestaan maakt ook deel uit van de multi-etniciteit die typerend is voor Suriname. “En dit dragen we met trots uit”. Dit zei president Desire Bouterse, die gisteren 32 nazaten van de Hindoestaanse immigranten decoreerde. Onder hen was ook de directeur van het Sint Vincentius Zieken-huis, Manodj Hindori, die Comman-deur in de Ere Orde van de Palm werd en Riaz Ahmadali, dirigent van de muziekformatie Yaadgaar Orches-tra die voor dezelfde onderscheiding in aanmerking kwam. Deze plechtigheid vond plaats in de Congreshal in verband met de viering van 145 jaar Hindoestaanse immigratie. In totaal werden twaalf mensen Ridder in de Ere Orde van de Palm, vier Officier in de Ere-orde van de Palm en drie Commandeur in de Ere Orde van de Palm.
Volgens Bouterse is 2018 een bijzonder jaar voor Suriname, doelende op de herdenking van 145 Hindoestaanse immigratie, 155 jaar afschaffing van de slavernij, en 165 jaar Chinese immigratie. Hoewel de president aangaf dat in geen enkel officieel stuk staat dat het volk etnisch verdeeld is, zei hij dat Suriname in een sterk verdeelde wereld is uitgegroeid tot het land van vrede en eenheid, waarbij wij respect en liefde tonen voor elkaars cultuur, taal en religie. Bouterse deelde ook mee dat de Brits-Indische contractarbeiders onder valse voorwendsels naar Suriname zijn gelokt.
Deze contractarbeiders hadden het in hun land niet zo breed, maar ook hier veranderde hun situatie niet. Ook na de afschaffing van de slavernij moesten deze immigranten voor een karig loon op de plantages werken. De president benadrukte dat de Surinaamse geschiedenis is geschreven door de kolonisator, die volgens hem deels de historische feiten heeft verdraaid om wandaden te verbergen. Als voorbeeld noemde hij Barnett Lyon, die verantwoordelijk moet worden geacht voor de dood van veel Hindostaanse immigranten, maar jarenlang als held werd gezien.
Bouterse typeerde de verschillende talen die gesproken worden in Suriname, als een smeltkroes van alle talen bij elkaar. Volgens de president moet het feit dat Surinamers ondanks de verschillende talen, elkaar gemakkelijk kunnen verstaan, gezien worden als een van de rijkdommen die het land bezit. Aan het einde van de avond vroeg de president de gedecoreerden, het goede werk voort te zetten.

 

door Priscilla Kia