June 4, 2018


‘Vaste tarieven invoeren ter voorkoming corruptie door douaniers’


June 4, 2018

PL-parlementariër William Waidoe, zegt tegenover De West, dat wij af moeten van het percentagesysteem dat wordt gehanteerd bij de import van goederen. Hij is er een voorstander van dat er vaste tarieven worden ingevoerd op producten die onder een bepaalde categorie vallen. Hierdoor zal er volgens hem geen ruimte zijn voor de douanier om ondernemers af te persen en zal de ondernemer ook niet naar de douanier stappen om zaken onder de tafel af te handelen. Waidoe zegt dat ons land meer baat zal hebben bij dit systeem. Hij zal het daarom in het parlement ter sprake brengen. Waidoe, tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Financiën, waaronder de douanedienst valt, zegt dat bij het huidige systeem dat door de douane gebruikt wordt, het moeilijk is om te controleren wie wel en wie geen invoerrechten betaalt. Door middel van een offerte wordt er een percentage gehanteerd afhankelijk om welk product het gaat. Waidoe stelt dat corruptie in sommige gevallen al bij de leverancier gebeurt, die maakt samen met de im-porteur afspraken om te manipuleren met de offerte.

Met de invoering van de vaste tarieven is hij ervan overtuigd dat de overheid geen inkomsten zal mislopen en dat er geen sprake meer zal zijn van corruptie bij de douanedienst.
Waidoe geeft aan dat er douaniers zijn die in mooie villa’s wonen en luxe voertuigen bezitten. Hij is van mening dat niemand hier aandacht aan besteedt, omdat een ieder van geld houdt. Waidoe benadrukt dat er hier een onderzoek naar moet komen. Douaniers hebben volgens hem niets te vrezen of te verbergen zolang zij kunnen aantonen hoe zij aan hun bezittingen zijn gekomen. Hij zegt dat het niet zo mag zijn dat straks elke politieambtenaar, verpleegkundige etc., een djuku zullen eisen om zaken gedaan krijgen, omdat zij niet uitkomen met hun salaris. Waidoe geeft aan dat om dit te voorkomen, er regels ingebouwd moeten worden.

-door Johannes Damodar Patak-