June 4, 2018


Ornamibo goed voor opzet energy recovery faciliteit


June 4, 2018

“Het opzetten van een energy recovery faciliteit, is een haalbaar alternatief voor adequate stadsplanning en duurzame afvalbeheer en kan een significante bijdrage leveren aan de energievoorziening”, aldus Graciële Esajas, student van de masteropleiding Urban Planning and Management. Zij presenteerde hedenochtend haar afstudeerthesis: ‘Waste-to-energy as a means for adequate urban planning and urban waste management. Energy recovery by inceration for future sustainable land development at and near Ornamibo’. De presentatie vond plaats in het IGSR/Staatsolie gebouw op het universiteitscomplex.

Met ‘urban waste management’ wordt bedoeld het gebruik van gebieden voor verschillende ontwikkelingsactiviteiten, zoals onder andere wegenbouw, woningbouw, water- en energievoorziening en afvalbeheer. De focus van het onderzoek was gericht op afvalbeheer en energievoorziening ten behoeve van stadsplanning. Duurzaam afvalbeheer kan helpen bij stadsontwikkeling en levert ook financieel voordeel op. Bij het verbranden van afval ontstaat er energie en as. Het proces waarbij energie wordt gewonnen, wordt ‘waste-to-energy’ genoemd. De energie en de as die ontstaan, kan verkocht worden en levert veel geld op. De as kan onder andere gebruikt worden voor het aanleggen van wegen, de energie kan voor de elektriciteitsvoorziening gebruikt worden of de warmtevoorziening, dit hangt af van de behoefte van de mensen uit het desbetreffende gebied.
Het huidige afval wordt gestort op de vuilplaats te Ornamibo en is afkomstig van de districten Commewijne, Para, Paramaribo, Saramacca en Wanica. Het elektrische gebruik van de bovengenoemde districten in 2017 was 1496 GWh per jaar en ongeveer 4 GWh per dag. Het nadeel van deze manier van afvalbeheer is dat de bodem en het water verontreinigd kunnen worden. Het opslaan van afval trekt ook allerlei ongedierte aan, wat zorgt voor een ongezonde situatie. Een waste-to-energy faciliteit heeft al deze nadelen niet, bovendien kan er geld mee verdiend worden, energie opgewekt worden, ook kan er met een dergelijke faciliteit een duurzaam managementsysteem ontwikkeld worden dat effectief is voor het milieu. Het is ook veel acceptabeler voor omwonenden, omdat die geen last hebben van stank en ongedierte, kortom, het zorgt voor gezondere situatie.
Waste-to-energy is een concept dat meegenomen moet worden in de stadsplanning. De aanbevelingen luiden als volgt: er moet een economische haalbare studie gedaan worden voor de draaitrommeloven., er moet ook een milieu-sociale analyse studie uitgevoerd worden. Kwantitatieve data met betrekking tot afval moet worden verzameld, tevens moet onderzoek gedaan worden naar de kwaliteit van het afval.
Met dit onderzoek wilde Esajas nagaan wat de geschiktheid is van Ornamibo voor het opzetten van energy recovery faciliteit, waar je afval omzet in energie. De kosten van een dergelijke faciliteit, bedragen volgens Esajas ruim USD 70.000. Behalve de mogelijkheid van waste-to-energie, is in het onderzoek ook gekeken naar recycling als alternatieve methode voor afvalbeheer.

-door Kimberley Fräser-