June 4, 2018


GRENSOVERSCHRIJDEND


June 4, 2018

Wie had gedacht dat de grensoverschrijdende misdaad slechts en overwegend in arme ontwikkelingslanden wortel had geschoten, heeft zich deerlijk vergist. De cocaïnehandel die een belangrijk deel uitmaakt van de grensoverschrijdende misdaad, heeft door het grote geld dat daarin omgaat, haar ingang in verreweg de meeste landen op deze planeet, weten te vinden. Zo werd dezer dagen in Nederland gemeld dat corrupte douaniers in de Rotterdamse haven tegen vergoeding van enorme bedragen, grote transporten van cocaïne laten passeren. Het kon ook niet anders. Hoe zou de drugsmaffia anders in staat zijn, duizenden kilo’s cocaïne West-Europa binnen te krijgen? Volgens het in de Nederlandse media verschenen bericht, blijft de corruptie in de Rotterdamse haven wijdverbreid. Douaniers zouden tegen forse betalingen criminelen helpen drugs het land in te voeren. Medewerkers van containerbedrijven worden omgekocht door criminelen, zo is naar buiten gekomen door het afluisteren van gesprekken tussen verdachten. Het Openbaar Ministerie meldde in april van dit jaar, de aanhouding van acht verdachten die via de Rotterdamse haven op grote schaal drugs invoerden. Een van hen was werkzaam bij de Belastingdienst. Het contact tussen de verdachten werd onderhouden op samenkomsten in hotels en restaurants. De politie kreeg inzage in deze activiteiten door vooraf geplaatste afluisterapparatuur. Voor het verlenen van hand- en spandiensten aan criminelen verdienden de douaniers miljoenen euro’s . Zeker drie douaniers in deze affaire zouden corrupt zijn. Een van hen zou een hoge functie binnen de dienst vervullen. De douaniers zouden medewerking verlenen voor het ongecontroleerd doen passeren van containers waarin de drugs geplaatst waren. Corrupte douaniers werken soms voor meerdere criminele organisaties. Uit het ingestelde onderzoek in verband met de betrokkenheid van douaneambtenaren bij de drugshandel in de Rotterdamse haven, is gebleken dat het voor de drugshandelaren van groot belang is contacten binnen het haventerrein te hebben om de drugs veilig te stellen en te kunnen verplaatsen. Opvallend uit het gepleegde onderzoek is, dat een iets oudere douanier met een langere staat van dienst, veel interessanter is voor de criminelen dan een jongere collega. Tot zover gegevens ontleend aan een bericht uit de Nederlandse media. Ook in Suriname is het bekend dat in onze Dr. Jules Sedney Haven er zeer vreemde dingen zijn gebeurd en vermoedelijk nog steeds gebeuren, als het om activiteiten gaat die regelrecht betrekking hebben op de grensoverschrijdende misdaad. Recentelijk nog werd een lid van de douane aangehouden en in verzekering gesteld na een vangst van een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne. Ook in Suriname is het grote geld dat beschikbaar komt uit criminele kringen en bestemd voor omkoping, de reden waarom ambtenaren zwichten en zich in de worggreep van de misdadigers doen nemen. De enorme vraag naar drugs in de rijke landen en het vele geld dat verdiend kan worden binnen deze drugshandel, maken dat er aan deze vorm van criminaliteit, zelfs in de komende decennia geen eind zal komen. Het jammere is dat er door deze grensoverschrijdende misdaad jaarlijks zoveel slachtoffers vallen. Zowel hier als in het buitenland zal men er alles aan moeten blijven doen, de drugshandel te bestrijden.