June 2, 2018


Start activiteiten anti-drugsmaand op OS Dijkveld


June 2, 2018

Op de GLO-school aan de Pierpontweg, OS Dijkveld, is gisteren de anti-drugsmaand van start gegaan.
De Nationale Anti-Drugsraad (NAR) heeft voor het eerst een maand vol met activiteiten gepland in verband met de internationale anti-drugsdag, die jaarlijks op 26 juni wordt herdacht. Wilgo Koster, voorlichter bij de NAR, zegt dat door de toename van het gebruik van de diverse drugssoorten en de toegenomen criminaliteit onder jongeren, zij door het geven van interactieve voorlichting en activiteiten een hele maand lang stil zullen staan bij de drugsproblematiek.
Jaarlijks wordt er een ander thema gekoppeld aan deze dag door de United Nations Office in Drugs and Crime (UNODC). Dit jaar is het thema wederom ‘Listen First’. Dit thema moet ervoor zorgen dat er meer steun wordt gegeven aan drugspreventieprogramma’s op basis van wetenschappelijk onderzoek, dit moet leiden tot een effectieve investering in het welzijn van kinderen, jongeren, gezinnen en de buurt. Het schoolhoofd van OS Dijkveld, Esselien Moerawie, zegt op basis van het thema, dat al in de kinderjaren, mensen leren hoe belangrijk luisteren is. Daarom acht zij het nodig om handvatten omtrent drugspreventie heel jong aan kinderen mee te ge-ven, zodat zij later de juiste handelingen kunnen plegen. Ze benadrukt dat het nooit te vroeg is om kinderen te leren dat ze ‘nee’ tegen drugs moeten zeggen.
Ze zegt haar volle ondersteuning te geven aan het initiatief van de NAR, nadat ze een voorlichtingssessie van de organisatie had bijgewoond. Ze vertelt zeer ingenomen te zijn met dit project, gezien het zowel voor leerkrachten als leerlingen voordelen heeft.
Koster haalde aan dat niet alleen leerkrachten een belangrijke rol hebben om te voorkomen dat kinderen het slechte pad kiezen, hij benadrukte dat ook ouders een goed voorbeeld moeten geven.
Dit zal volgens hem resulteren in sterke gezinnen.
Leerkrachten en leerlingen van diverse scholen zullen gedurende deze maand meer geïnformeerd worden over het antidrugsbeleid. Leerkrachten zullen namelijk getraind worden en de leerlingen zullen voorgelicht worden.

door Richelle Mac-Nack