June 2, 2018


LVV-minister: ‘Jongeren moeten meer focussen op landbouweducatie’


June 2, 2018

Minister Lehkram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), roept jongeren op om zich meer te focussen op landbouweducatie. “Er zit meer potentie in de agrarische sector en die gaan we alleen kunnen ontwikkelen als wij onze capaciteit vergroten in termen van educatie. Er moeten daarom meer studie mogelijkheden worden gecreëerd en benut, zodat de sector zich ontwikkelt”, aldus Soerdjan in het NIS bij de opening van de landbouwtentoonstelling, een onderdeel van de Immigratie Beurs in verband met 145 jaar Hindostaanse Immigratie.
Het is de tiende landbouwtentoonstelling. De minister is er erg mee ingenomen, dat Hindostaanse voorouders hun kennis over landbouw hebben meegenomen. “Wij hebben een bijdrage geleverd aan de fundering om ervoor te zorgen dat we in de eerste plaats het broodnodige voedsel hebben, maar we kunnen ook exporteren en een bijdrage leveren aan deze sector en aan de economie van Suriname.” Volgens de minister omvat het thema van de landbouwtentoonstelling, continuïteit, kwaliteit en kwantiteit, tezamen vormen zij volgens de minister ook de basis voor de ontwikkeling van de agrarische sector. Om deze drie zaken te realiseren, is er een goede organisatie nodig, modernisatie en samenwerking tussen instituten en landen.
De minister legde de nadruk op modernisatie en educatie.
Hij is van mening dat met de moderne technologie de continuïteit, kwaliteit en kwantiteit, gegarandeerd kunnen worden.
Wat de immigranten hebben achtergelaten en wat we hebben overgenomen, is volgens hem duidelijk zichtbaar. Het is daarom de taak van de samenleving om dat verder te ontwikkelen. Minister Soerdjan gaf ook aan dat we samen moeten bundelen, dit is noodzakelijk om de landbouw verder tot ontwikkeling te brengen. “De bijdrage van onze voorouders, die moet niet vergeten worden, van daaruit moeten we verder gaan.”
Lions Club Kwatta organiseert jaarlijks een landbouw-, bloemen- en plantenbeurs waaraan de Surinaamse Orchideeën en Sierteelt vereniging, LVV en de Landbouwcoö-peratie Kwatta, deelnemen. De beurs en tentoonstelling duurt van 1 tot en met 5 juni. Verder waren er verschillende bedrijven op de beurs die hun producten en diensten presenteren en verkopen.

 

door Kimberley Fräser