June 2, 2018


GIVE US A BIG BREAK


June 2, 2018

De regering Bouterse II heeft via haar ministerie van Buitenlandse Zaken, een protestnota doen uitgaan naar de regering van de Verenigde Staten in Washington waarin haar ontevredenheid wordt benadrukt over de publicatie in een landenrapport, uitgegeven in maart van dit jaar, inzake Inernational Narcotics Control Strategy waarbij een negatief beeld wordt geschetst over Suriname. De regering van de Verenigde Staten zou beweringen hanteren in het rapport zonder inhoudelijk over bewijsmateriaal te beschikken. Ook zou in het rapport een onjuiste weergave van feiten zijn opgenomen en misleidende analyses zijn vermeld. Ook wordt het State Department geattendeerd op de inspanningen die de betrokken instanties en autoriteiten in Suriname op het gebied van de drugsbestrijding hebben gepleegd en de successen die zijn geboekt op voormeld gebied. Het is natuurlijk het goed recht van de regering van Suriname zich te verweren wanneer ze van mening is dat er sprake is van onterechte aantijgingen vanwege de Amerikaanse regering als het gaat om de manier waarop Suriname omspringt met de drugshandel en haar bestrijding. De Amerikaanse regering komt echter niet zomaar met een rapport en publiceert steeds haar bevindingen naar aanleiding van constateringen en ook bewijzen. De regering Bouterse I en II kunnen er niet omheen als er bijvoorbeeld in 2017 maar liefst ruim 7000 kilo cocaïne in beslag is genomen die vanuit Suriname richting West-Europa is gegaan of nog moest gaan. Zowel in Suriname als in Nederland en België, werd deze enorme hoeveelheid drugs onderschept. En dan maakt het niks uit als wij als doorvoerland hebben gefungeerd. Alleen al het feit dat we een essentiële en zwaar coöpererende rol vervullen bij deze illegale handel, geeft genoeg reden ons als zeer betrokken aan te merken en te vermelden in het rapport waar ons ministerie van Buitenlandse Zaken gemeend heeft protest bij het State Department over te moeten aantekenen. Maar het is niet slechts gebleven bij de 7000 kilo van het vorige jaar . Er is toch binnen onze grenzen en wel in het district Saramacca, een semi-drugsduikboot gevonden die hier helemaal in elkaar gelast is en zeer zeker bestemd was voor het verzenden van grote hoeveelheden drugs. Het is toch ook in hetzelfde district dat er kort daarop een Cessna met een Braziliaanse registratie hier geland is met honderden kilo’s cocaïne. Hebben de Amerikanen dan geen recht om melding te maken van de bedenkelijke activiteiten in ons land en dat bij toeval deze duikboot en het vliegtuig in beslag genomen konden worden? Men moet vanwege onze autoriteiten niet onschuldig blijven doen. We zitten er dik in en moeten er juist voor zorgen dat onze naam wordt gezuiverd. Zolang we daar niet in slagen, zullen de negatieve rapporten blijven komen en dan niet slechts uit Washington.