June 2, 2018


DUBBEL GESTRAFT


June 2, 2018

Over ruim twee weken zullen de arrestanten van de diverse strafinrichtingen dubbel gestraft worden, als er niet op tijd vanuit de overheid een oplossing komt voor de leveranciers van arrestantenvoeding. Eerder deze week hebben de leveranciers van arrestantenvoeding duidelijk gemaakt, dat zij niet langer op hun gelden kunnen wachten, omdat ze onmogelijk uit eigen zak de kosten die gepaard gaan met drie maaltijden per dag voor de arrestanten, kunnen betalen voeding. Als de regering niet over de brug komt, stoppen de leveranciers per 15 juni  met het leveren van voeding. We kunnen het de leveranciers niet kwalijk nemen, veel van hen verkeren nu in de grootste financiële problemen en hebben schulden door het lakse betaalgedrag van de overheid, maar hebben geen idee hebben hoe ze die terug moeten betalen. Het beleid van de regering zorgt ervoor dat haast in elke sector er grote problemen ontstaan. De leveranciers van arrestantenvoeding zeggen dat de situatie nog nooit zo slecht is geweest. In de periode van de Front-regering hebben zij zelden een achterstand gehad van meer dan twee maanden en indien dit gebeurde, kregen ze bij de volgende betaling alle gelden die de overheid hen schuldig was. Nu blijkt dat de leveranciers bij levering ook niet altijd een re ontvingen. Sommige leveranciers hebben al meer dan een jaar geen betaling ontvangen, terwijl zij wel voeding geleverd hebben. Tot op heden heeft de regering niet gereageerd op het besluit van de leveranciers. In eerdere brieven heeft de overheid steeds een beroep gedaan op de leveranciers om geduld te betrachten, maar dat geduld is nu op. De leveranciers hebben inderdaad geduld gehad, maar er kan niet verwacht worden dat mensen hun diensten blijven leveren zonder dat daar iets tegenover staat. Hopelijk ziet de overheid dat ook in zodat de arrestanten straks niet op een houtje hoeven bijten.