June 2, 2018


‘Dollarisering economie een must’


June 2, 2018

De economische crisis lijkt maar niet voorbij te gaan in ons land. Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), is van mening dat dollarisering van onze economie, een must is in de huidige economische situatie. Dit zal volgens Binda een aantal voordelen voor onze economie met zich meebrengen, zo zal er niet aan geldschepping gedaan kunnen worden, het witwassen van geld zal veel moeilijker plaatsvinden, good governance waar Suriname al jaren voor pleit, zal een must worden, er zal niet continu om een salarisverhoging gevraagd worden, en de prijzen van goederen zullen niet steeds verhoogd worden. Binda merkt op dat er over dit onderwerp nooit wordt gesproken in ons land. Dit heeft volgens hem te maken met de belangen van mensen die bij de dollarisering verstrengeld zullen worden.
Hij geeft aan dat tot nog toe niemand heeft kunnen aangeven waarom dollarisering van onze economie niet mogelijk zou zijn.
De Akmos- voorzitter neemt als voorbeeld landen zoals Ecuador en Bonaire, waar dollarisering niet onsuccesvol is geweest.
Good Governance is volgens hem een vereiste om de toestemming te kunnen krijgen van de Verenigde Staten van Amerika (VS) om over te gaan tot dollarisering.
Binda vertelt dat ons land dan een meldingsplicht zal hebben naar de VS. Het witwassen van gelden en de drugshandel zullen volgens hem dan moeilijk worden, omdat de US- dollar biljetten van nummers zijn voorzien en traceerbaar zijn.
Binda stelt dat met de komst van de dollar, Suriname door offshore banking aantrekkelijk zal worden voor buitenlanders. Leningen kunnen dan afgesloten worden tegen een rentepercentage tussen de 1 en 2 procent. “Er zal een hele opleving komen van het bedrijfsleven”, stelt Binda.
Hij geeft aan dat er een marginale winst gemaakt zal worden. Al het geld dat mensen in vreemde valuta hebben gewisseld, zal dan uit hun kluizen komen. Met de dollarisering zal het vertrouwen in de samenleving terugkomen. Binda voert aan dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) geen prominente rol meer zal vervullen. Tot nu toe heeft alleen vicepresident Ashwin Adhin het plan van de Akmos- voorzitter opgevraagd ter inzage. Binda vermoedt dat de vicepresident geen draagvlak heeft kunnen vinden voor het plan, waardoor hij niets meer heeft gehoord.

door Johannes Damodar Patak