June 1, 2018


Burgers verschijnen ook dit keer niet bij protestactie


June 1, 2018

Burgers hebben dit keer ook geen gehoor gegeven aan de oproep van de Next Generation Movement om te protesteren tegen het wanbeleid van de regering. Slechts een kleine groep ontevreden burgers heeft zich verzameld op het oude vlaggenplein aan de Waterkant. Het thema was: ‘A Sari’. De Next Generation Move-ment heeft drie moties ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA) waarin zij het vertrouwen in de minister van Financien, Gillmore Hoefdraad, de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack- Beighle en de minister van Volksgezondheid, Antione Elias, hebben opgezegd. Van elke motie werden er 51 exemplaren overhandigd, bestemd voor alle 51 DNA- leden. Radjoe Bhikharie, lid van de actiegroep, vroeg zich in zijn toespraak af waar de verschillende organisaties zijn, namelijk de politieke partijen, vakbeweging, religieuze organisaties, vrouwen- en jongerenorganisaties en het maatschappelijke middenveld. Hij zei dat Suriname zoveel organisaties heeft, maar wanneer er geprotesteerd moet worden, is er geen enkele te zien.

In tegenstelling tot de kleine groep burgers die zich heeft verzameld op het plein, zijn de justitiële diensten goed vertegenwoordigd. Behalve twee grote bussen van de Mobiele Eenheid, stond ook de Bikers Unit klaar in geval zaken uit de hand zouden lopen.

Volgens Xaviera Jessurun, trekker van de Next Generation Movement, duidt de geringe opkomst erop dat de bevolking nog niet genoeg heeft van het wanbeleid van de regering, waarschijnlijk vindt ze de situatie nog niet ernstig genoeg om massaal de straat op te gaan. Het doel van de actiegroep was om door middel van protestacties ervoor te zorgen dat er in mei vervroegde verkiezingen gehouden zouden worden. Dit doel is niet behaald, wat Jessurun beaamde.  Zij gaf aan dat the Next Generation dit eerlijk en oprecht geprobeerd heeft, maar het is niet gelukt. De actiegroep heeft besloten zich te hergroeperen en te beraden over de volgende stap. De actiegroep geeft het in ieder geval niet op en hoopt dat de samenleving gaat inzien dat het tijd wordt om massaal op te komen, want het wordt elke dag slechter in het land. Jessurun benadrukte dat een veel groter aantal mensen nodig is om daadwerkelijk een verandering te brengen. Volgens haar maakt de regering grote kans dat zij in 2020 weer aan de macht komt. Jessurun zei dat burgers niet ervan uit moeten gaan dat zij op de verkiezing van 2020 zullen wachten. “Het is tijd dat men wakker wordt”, stelde Jesserun. Mensen die een staatsgreep hebben gepleegd, kunnen volgens haar geen land regeren.

-door Johannes Damodar Patak-