May 31, 2018


WERELD ANTI-TABAKSDAG


May 31, 2018

Vandaag Is het Wereld Anti-Tabaksdag en de naam geeft al aan, dat men internationaal alle zeilen aan het bijzetten is om het roken in algemene zin af te raden en zelfs te bestrijden. In veel landen is men er zelfs toe overgegaan anti-tabakswetten aan te nemen. Deze wetgeving maakt het in veel landen mogelijk zware beperkingen aan rokers op te leggen en strenge controle op de naleving van anti-rookwetgeving toe te passen. Zo is het in veel landen al verboden in gesloten ruimten te roken en moeten mensen die het roken toch niet kunnen of willen laten, de zaal of het gebouw verlaten om toch nog een sigaret te kunnen opsteken. Het is medisch bewezen, dat het roken in ruimten die een slechte ventilatie hebben, ook zeer nadelige gevolgen kan hebben voor niet-rokers die tegelijkertijd in dezelfde ruimten aanwezig zijn.
Wereldwijd is ook al jaren bewezen, dat het roken zeer nadelige gevolgen voor de mens heeft en verschillende vormen van kanker tot gevolg kan hebben. Ook hart- en vaatziekten zijn vaak het gevolg van het rookgedrag van de mens. Het is in veel landen dan ook al geruime tijd verplicht op pakjes sigaretten te vermelden dat het roken zeer schadelijk is voor de gezondheid. Maar toch is het zo, dat veel mensen blijven roken en denken dat ziekte en in het uiterste geval de dood, ze bespaard zal zijn. Die garantie is er helemaal niet en het blijft dan ook zeer onverstandig en gevaarlijk aan de sigaret te blijven trekken. Suriname heeft in navolging van andere landen in februari 2013, een anti-tabakswet aangenomen. Velen zijn van mening dat Suriname deze wet heeft omarmd, omdat de druk van buitenaf om tot aanname van een anti-tabakswet over te gaan, te zwaar werd en we in deze kwestie geen buitenbeentje wilden blijven. We hebben dan wel een wet die het roken onder alle omstandigheden moet tegengaan en ontmoedigen, maar er is naar onze mening geen enkele controle op de naleving van al hetgeen er in de wet vermeld staat. Wat deze overheid wel gedaan heeft, is het verhogen van de invoerrechten en accijnzen op sigaretten en alcoholische dranken. Deze verhogingen hebben maar nauwelijks geleid tot meer inkomsten in de indirecte belastingsfeer. De bonafide handelaren van sigaretten hebben daartegen door deze slecht doordachte maatregel van de overheid, hun omzet met op zijn minst 60 procent zien dalen. Wat wel gebeurd is en nog steeds gebeurt, is dat de meeste sigaretten die thans in rook opgaan, van smokkel afkomstig zijn en daar is een hele maffiastructuur omheen ontstaan. Binnen alle lagen van de samenleving worden thans de gesmokkelde sigaretten gerookt en de overheid heeft met haar beroerde maatregel het nakijken. Het is dan ook geheel terecht, dat men vanwege de top van de belastingdienst vraagt om de invoerrechten voor sigaretten, wederom te verlagen. Dit zal volgens de top leiden tot meer importen en verhoging van de overheidsinkomsten. Tot op heden heeft Financiën daar nog geen wijziging in gebracht en gaat de smokkel van sigaretten, die volgens kenners van mindere kwaliteit zijn en dus gevaarlijker voor de gebruiker, gewoon door. Zaak is wel dat men vanwege de overheid meer moet gaan doen aan voorlichting en dat ze intensiever gaat wijzen op de grote gevaren van het roken. Ze heeft daar naar de mening van velen nog veel te weinig aan gedaan. We hebben dus al vijf jaar een tabakswet waarna er geen controle op de naleving is uitgevoerd en de overheid naar verluidt, geen maatregelen heeft genomen om deze wet naar zijn letter en geest binnen de samenleving toegepast te krij-gen.