May 30, 2018


LEEFKLIMAAT VERDER VERPEST


May 30, 2018

Het lijkt wel een wekelijks spelletje: het stelselmatig verhogen van de prijzen per liter voor gasoline en diesel bij de pompen. Als een dief in de nacht worden de aanpassingen doorgevoerd en niemand weet werkelijk hoe de prijzen van brandstoffen tot stand komen en hoe de verdeelsleutel tussen opbrengsten van de oliemaatschappijen en de government take eruit ziet. Wat wel bekend is , is dat de prijzen voor een vat OPEC-aardolie en die voor een vat Brent-aardolie, de afgelopen dagen aan het kelderen zijn. In Suriname gingen de brandstofprijzen de afgelopen nacht wel weer omhoog en wel voor unleaded naar 6.91 per liter . voor V-Power werd het eventjes SRD 7.22,- en voor diesel is het thans SRD 6.41 per liter. Het is eigenlijk niet nodig te stellen dat het leefklimaat in dit land door de aanhoudende verhogingen van onder meer brandstof verder wordt verpest. Men zal van overheidswege wel weer met het verweer komen, dat de verhogingen van brandstof ingegeven zijn door duurdere aankopen in het buitenland en dat daar niets aan gedaan kan worden. Men rept echter met geen woord over de zware government take die op elke liter gasoline of diesel rust en de automobilist tot wanhoop drijft. Het is logisch dat het alsmaar op subtiele wijze verhogen van brandstoffen, in een ernstige inflatoire werking resulteert binnen de gehele economie en dat mensen die niet meer verdienen, bij elke verhoging van brandstoffen hun prioriteiten moeten bijstellen en dat betreft steeds vaker strikt noodzakelijke zaken zoals de voeding. In het verleden heeft deze krant cijfermatig aangetoond, dat we veel te veel betalen voor een liter diesel of gasoline. Wij maakten toen een vergelijking met de branstofprijzen in de Verenigde Staten van Amerika. Op dit moment betaalt men in de staat Florida maximaal 2.74 US-dollar voor een gallon gasoline en dat is dus gedeeld door 3.78 voor een liter 0.72 dollar cent. Als we 0.72 dollar cent vermenigvuldigen met de bankkoers van SRD 7.53,- voor een dollar dan komen we op SRD 5.42,- voor een liter die men in de VS voor gasoline betaalt. We mogen hierdoor voorzichtig concluderen, dat we veel te veel voor brandstof in dit land betalen. Wij gaan er gevoeglijk vanuit dat de overheid ons binnen de literprijzen op een gruwelijke wijze het beentje licht. Wat de zaak alleen maar doet verergeren, is dat het steeds maar verhogen van de brandstofprijzen een vreselijk en ondraaglijk effect tot gevolg heeft binnen de economie en het leven met de dag ondraaglijker maakt voor een ieder. Alles zal hierdoor nog duurder worden voor de gehele samenleving. Hoe denkt de overheid op een dergelijke wijze bijvoorbeeld de tarieven binnen het openbaar vervoer nog laag of dragelijk te houden? Wij verwachten door de stelselmatige verhogingen van diesel en gasoline, de grootste problemen. In ons buurland Brazilië dreigt de gehele economie ontregeld te worden door stakingen van het zwaar transport die al twee weken voortduren. Op veel plaatsen in dit grote land treedt nu reeds schaarste aan de meest elementaire producten op en doen zich chaotische taferelen voor. Het is daarom te hopen dat de brandstofprijzen in ons land niet verder stijgen en het is zelfs gewenst, dat ze wederom een daling ondergaan. Gebeurt dat niet, dan ziet het er niet rooskleurig voor ons uit.