May 29, 2018


ZWAKKE KNIEËN KRIJGEN


May 29, 2018

Binnen bepaalde delen van het bedrijfsleven , het bankwezen en ook onze financiële en monetaire autoriteiten, is de onrust behoorlijk toegenomen nadat de Nederlandse douane onlangs een bezending vreemde valuta ( euro) groot 19 miljoen heeft geconfisqueerd en wel in het kader van een zogeheten fenomeen onderzoek, dat niets anders is dan het nagaan of het miljoenenbedrag niet afkomstig is van personen of instanties die crimineel verkregen geld willen witwassen. Dit onderzoek zal volgens de Nederlandse justitiële autoriteiten maanden in beslag nemen. Ondertussen zit veel geld van klanten van onze lokale banken voor maanden vast en is de koers voor de euro op onze lokale markt sterk gekelderd.  Dat vooral onze monetaire autoriteiten zich zorgen maken over deze ontwikkeling, blijkt uit de maatregelen die verschillende valutabanken hebben getroffen bij de handel in de harde valuta euro en dollar.  De geldende meldingsplicht voor het verhandelen , de verkoop en aankoop van euro’s en dollars die al lang gold, maar werd verwaarloosd, wordt nu op stringente wijze toegepast. Ineens wordt er met de nodige strengheid op toegezien hoe bepaalde instanties en personen aan hun geld komen en is het niet langer mogelijk enorme bedragen te storten zonder te kunnen bewijzen waaraan het geld daadwerkelijk is verdiend.  Na de actie van de Nederlandse douane is men in ons land goed gaan beseffen, dat het buitenland ons sterk in de kijker heeft geplaatst en zelfs zover wenst te gaan geen goed geregistreerde en gecontroleerde middelen meer te accepteren. Banken in Amerika en West-Europa willen bijvoorbeeld geen bank-to-bank transacties, zoals dat in het verleden met het grootste gemak ging, meer afhandelen.  En juist daarom stelde de Centrale Bank van Suriname zich ter beschikking om 19 miljoen euro naar Nederland te transporteren voor het voldoen  van zeer noodzakelijke betalingen van klanten van onze lokale banken.  En natuurlijk zullen er thans mensen zijn die uitermate verdacht zijn binnen het witwascircuit die moord en brand schreeuwen en er alles aan doen zich te verschonen en te stellen, dat men de schuldigen maar elders moet zoeken.  Overigens is het volgens een minister uit het kabinet Bouterse II, niet de eerste keer dat er op deze manier geld naar het buitenland is gegaan. Men moet deze geldzendingen in het buitenland oogluikend hebben toegestaan, omdat men er zonder twijfel vanuit gaat, dat een moederbank zich niet zal lenen voor witwaspraktijken.Daar  is door de inbeslagneming van de 19 miljoen dus nu overduidelijk verandering in gekomen.  Het is overigens geen geheim dat banken in het Caribisch gebied en vooral die van lidlanden van de Caricom, al geruime tijd in de verdachtenbank zijn geplaatst, vooral door Amerikaanse banken, omdat zij zich schuldig zouden maken aan het witwassen van crimineel verkregen geld. En wij behoren ook tot het Caribisch gebied en zijn lid van de Caricom. De enige manier om het vertrouwen van buitenlandse financiële instellingen te herstellen en het odium van witwasland en narcostaat  te verwijderen, is dat de overheid heel openlijk en duidelijk laat zien dat ze bereid is deze vorm van criminaliteit te bestrijden. Ook zullen onze banken controle, de zogeheten regelmatig uitgevoerde audits, moeten toestaan waardoor  onze naam  een aanzienlijke opwaardering kan ondergaan. Doen alsof we maatregelen willen treffen en toch nog allerhande illegaliteit in achterkamertjes toestaan, zal snel blootgelegd worden en de maatregelen tegen dit land alleen maar doen verharden. Er is lang genoeg voor gewaarschuwd, maar vooral onze autoriteiten grepen voor hen bekende redenen niet of nauwelijks in. Nu het buitenland met zeer ingrijpende maatregelen is gekomen, zijn we ineens wel bereid maatregelen te nemen. Nu zullen we zien of het Meldpunt Oneigenlijke Transacties, MOT, naar behoren zal gaan functioneren en de banken ook geen ruimte meer zullen bieden aan tal van louche figuren, die voortdurend met oneigenlijke zaken bezig zijn. Binnen bepaalde delen van het bedrijfsleven , het bankwezen en ook onze financiële en monetaire autoriteiten, is de onrust behoorlijk toegenomen nadat de Nederlandse douane onlangs een bezending vreemde valuta ( euro) groot 19 miljoen heeft geconfisqueerd en wel in het kader van een zogeheten fenomeen onderzoek, dat niets anders is dan het nagaan of het miljoenenbedrag niet afkomstig is van personen of instanties die crimineel verkregen geld willen witwassen. Dit onderzoek zal volgens de Nederlandse justitiële autoriteiten maanden in beslag nemen. Ondertussen zit veel geld van klanten van onze lokale banken voor maanden vast en is de koers voor de euro op onze lokale markt sterk gekelderd.  Dat vooral onze monetaire autoriteiten zich zorgen maken over deze ontwikkeling, blijkt uit de maatregelen die verschillende valutabanken hebben getroffen bij de handel in de harde valuta euro en dollar.  De geldende meldingsplicht voor het verhandelen , de verkoop en aankoop van euro’s en dollars die al lang gold, maar werd verwaarloosd, wordt nu op stringente wijze toegepast. Ineens wordt er met de nodige strengheid op toegezien hoe bepaalde instanties en personen aan hun geld komen en is het niet langer mogelijk enorme bedragen te storten zonder te kunnen bewijzen waaraan het geld daadwerkelijk is verdiend.  Na de actie van de Nederlandse douane is men in ons land goed gaan beseffen, dat het buitenland ons sterk in de kijker heeft geplaatst en zelfs zover wenst te gaan geen goed geregistreerde en gecontroleerde middelen meer te accepteren. Banken in Amerika en West-Europa willen bijvoorbeeld geen bank-to-bank transacties, zoals dat in het verleden met het grootste gemak ging, meer afhandelen.  En juist daarom stelde de Centrale Bank van Suriname zich ter beschikking om 19 miljoen euro naar Nederland te transporteren voor het voldoen  van zeer noodzakelijke betalingen van klanten van onze lokale banken.  En natuurlijk zullen er thans mensen zijn die uitermate verdacht zijn binnen het witwascircuit die moord en brand schreeuwen en er alles aan doen zich te verschonen en te stellen, dat men de schuldigen maar elders moet zoeken.  Overigens is het volgens een minister uit het kabinet Bouterse II, niet de eerste keer dat er op deze manier geld naar het buitenland is gegaan. Men moet deze geldzendingen in het buitenland oogluikend hebben toegestaan, omdat men er zonder twijfel vanuit gaat, dat een moederbank zich niet zal lenen voor witwaspraktijken.Daar  is door de inbeslagneming van de 19 miljoen dus nu overduidelijk verandering in gekomen.  Het is overigens geen geheim dat banken in het Caribisch gebied en vooral die van lidlanden van de Caricom, al geruime tijd in de verdachtenbank zijn geplaatst, vooral door Amerikaanse banken, omdat zij zich schuldig zouden maken aan het witwassen van crimineel verkregen geld. En wij behoren ook tot het Caribisch gebied en zijn lid van de Caricom. De enige manier om het vertrouwen van buitenlandse financiële instellingen te herstellen en het odium van witwasland en narcostaat  te verwijderen, is dat de overheid heel openlijk en duidelijk laat zien dat ze bereid is deze vorm van criminaliteit te bestrijden. Ook zullen onze banken controle, de zogeheten regelmatig uitgevoerde audits, moeten toestaan waardoor  onze naam  een aanzienlijke opwaardering kan ondergaan. Doen alsof we maatregelen willen treffen en toch nog allerhande illegaliteit in achterkamertjes toestaan, zal snel blootgelegd worden en de maatregelen tegen dit land alleen maar doen verharden. Er is lang genoeg voor gewaarschuwd, maar vooral onze autoriteiten grepen voor hen bekende redenen niet of nauwelijks in. Nu het buitenland met zeer ingrijpende maatregelen is gekomen, zijn we ineens wel bereid maatregelen te nemen. Nu zullen we zien of het Meldpunt Oneigenlijke Transacties, MOT, naar behoren zal gaan functioneren en de banken ook geen ruimte meer zullen bieden aan tal van louche figuren, die voortdurend met oneigenlijke zaken bezig zijn.
*****
De verkiezingen  worden zuiver gezien over minder dan twee jaar in dit land gehouden en thans zijn politieke partijen, hun leden en sympathisanten, bezig een strategie uit te stippelen om bij de stembusgang in mei 2020 zoveel mogelijk stemmen te behalen. Het worden voor Suriname vermoedelijk de belangrijkste verkiezingen sinds de staatkundige onafhankelijkheid in 1975.  In 2020 zal worden beslist of het Surinaamse volk het beleid van de regering Bouterse wenst te continueren of kiest voor daadwerkelijke verandering en vooruitgang.  De oppositie heeft zo haar kanalen en organen om haar visie bekend te maken en daar schijnt men binnen de coalitie moeite mee te hebben.  Media die niet op de hand zijn van het huidige bewind, worden regelmatig bestookt via overheidsmedia die  misbruikt worden door propagandisten van de NDP. Maar niet altijd helpt vuilsmijterij en nu is het zelfs zo, dat de neveneffecten doordringen bij de machthebbers en schijnt men te kiezen voor extreme en zelfs misdadige tegenacties.  Waar de oppositie vooral het hoofd niet voor mag buigen, is provocatie en intimidatie. In het laatste geval behoren natuurlijk de bedreigingen, die we sinds februari 1980 kennen.  Zodra  de intimidatie zich voordoet en ook vaak via het zogeheten pseudoniem, moet daar onmiddellijk en herhaaldelijk melding van worden gemaakt.  De vrije c.q. private media, zullen op weg naar de verkiezingen daar vermoedelijk vaker mee worden geconfronteerd en daar moet rekening mee gehouden worden.  Bang en angstig worden is het doel van lieden die worden aangezet om  te intimideren.  In een democratische rechtsstaat mag daar geen ruimte voor geboden worden. Maar aangezien we nog steeds te maken hebben met een regering die de dictocratie huldigt, moeten we met alles rekening houden. Het gaat namelijk om het behoud en de verdediging van enge persoonlijke belangen boven die van land en volk.