May 28, 2018


Tweede sportdag Ilonka Elmont Foundation uniek


May 28, 2018

De tweede sportdag van de Ilonka Elmont Foun-dation krijgt een uniek karakter. Op vrijdag 1 juni aanstaande zal de stichting haar tweede sport-dag voor kinderen met een beperking van 2018 namelijk in de Ismay van Wilgen Sporthal orga-niseren, dit vanwege het onvoorspelbare weer.

Door de welwillendheid van het management van de Ismay van Wilgen Sporthal is het voor de Foundation mogelijk om tijdens deze regentijd de sportdag onder een goed dak te houden.

Tijdens deze sportdag worden ruim 160 leerlingen van de L.O.M Samuel, Marcel Ria en Jules Fer-nandes uitgenodigd om lekker mee te sporten.

Zo een sportdag is natuurlijk fantastisch voor de kinderen, plezier staat nummer één op deze mooie dag. De sportdagen worden ondersteund door het Bureau Speciaal Onderwijs en zal on-vergetelijk gemaakt worden door de stagiaires van de Academie van Lichamelijke Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en vrijwilli-gers van de Foundation.

De kinderen kunnen zich gedurende de hele ochtend vermaken met verschillende spelletjes waaronder Parachute, Pylonen roof en Djoel.

Tijdens deze editie zal er wederom een bokscli-nic worden verzorgd voor de leerlingen van de scholen.

De Ilonka Elmont Foundation nodigt bij elke sportdag een bekende Surinamer uit om te participeren en zo als rolmodel te dienen voor de kinderen. Tijdens deze sportdag zal de zange-res Tranga Rugie, bekend van ‘Baby Lief’, ‘Ye Law Mi’ en natuurlijk ‘Liever bij jou’, samen met de kinderen sporten, spelen en enkele liedjes ten gehore brengen.

Door de welwillendheid en ondersteuning van verschillende donateurs zoals Stinafo (Stichting Nationaal Fonds het Gehandicapte Kind), Basic One en Caribbean Drive, kan de Ilonka Elmont Foundation deze tweede sportdag voor kinde-ren met een beperking organiseren. De laatste sportdag voor 2018 staat gepland in oktober.