May 28, 2018


LUGUBERE STEMMINGMAKERIJ


May 28, 2018

Er is naar onze mening nog maar weinig aanleiding aan te nemen dat de vorige week via social media uitgebrachte ernstige bedreiging tegen onder meer studenten en andere personen bij de Anton de Kom Universiteit, Santo Boma en het Miranda Lyceum te Zorg en Hoop, afkomstig is van de terreurbeweging Al Dawla-Al Islamiya fi al Iraq wa-al-Sham, afgekort ISIS. Uit tactisch oogpunt was het voor bepaalde kenners van de werkwijze van ISIS, al bij het vernemen van het dreigement zeer onwaarschijnlijk dat de beweging die internationaal als zeer gewelddadig te boek staat , achter dit dreigement kon staan. Uit voorzorg nam de overheid wel de nodige maatregelen om eventuele gewelddadige acties het hoofd te kunnen bieden. Een moordpartij zoals die via social media werd aangekondigd, bleef dan ook gelukkig uit. Onze justitie en andere veiligheidsdiensten kwamen vrij snel in actie en wisten hierdoor ook de rust te garanderen. De zogeheten ‘social hoax’ heeft er wel voor gezorgd dat men met name in het buitenland, voorzorgsmaatregelen heeft getroffen en werd naar verluidt, het voormelde dreigement vooral in Nederland aangegrepen om een negatief reisadvies voor Suriname uit brengen. Op een website van de Rijksoverheid werd geadviseerd aan mensen die in Suriname zijn of hierheen wilden komen, alert te zijn en de instructies van de autoriteiten op te volgen. De Surinaamse regering heeft verbolgen gereageerd op dit advies van de Rijksoverheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een brief gericht aan de Nederlandse ambassade, ernstig geprotesteerd tegen de publicatie, omdat die zeker niet de juiste weergave zou zijn van de huidige veiligheidstoestand in Suriname. Volgens ons ministerie van Buitenlandse Zaken, zou de berichtgeving in Nederland tendentieus zijn en een destabiliserende werking tot gevolg hebben en de toeristische sector zeker geen goed doen. Het departement van Buitenlandse Zaken verwacht op zijn minst een correctie van de waarschuwing uitgebracht door de rijksoverheid. Of de Nederlandse regering dit bericht heeft ingetrokken, is niet duidelijk. Wat de zogenaamde ISIS-bedreiging wel heeft veroorzaakt, is een tijdelijke verontrusting bij vooral onderwijsinstellingen. De rust schijnt nu wel te zijn teruggekeerd nu het zeker duidelijk is dat er sprake is van een onsmakelijke grap. Gelukkig vernemen wij dat het onderzoek in deze zaak diepgaand wordt voortgezet en ligt het in de lijn der verwachting, dat door de inzet van ICT-specialisten wordt achterhaald wie voor deze onsmakelijke en lugubere stemmingmakerij verantwoordelijk wordt geacht. Hopelijk komt de Justitie spoedig met een acceptabele ontknoping van deze kwestie. De persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor deze hoax en de schade die daaruit is voortgevloeid, dienen naar onze mening aangehouden en vervolgd te worden.

******
Er doet zich wederom een daling bij de internationale prijs voor een vat ruwe olie voor, nu Saoedi-Arabië en Rusland het voornemen hebben hun productie te verhogen. Afgelopen vrijdag maakte de prijs voor een vat ruwe aardolie al een duikeling. De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) stond vandaag 1,6 procent lager op 66.77 US-dollar. Brentolie (aardolie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten wordt geprijsd op basis van de prijs van Brentolie) ging 1,3 procent omlaag tot 75,43 dollar per vat. Volgens internationale berichten over de prijsschommelingen in de aardoliesector, hebben leden van het kartel de Organisatie van Olie Exporterende Landen, OPEC, en andere olieproducerende landen als Rusland, sinds vorig jaar de productie van ruwe olie beperkt om zo de prijzen per barrel te kunnen opstuwen. Deze beslissing leidde samen met de crisis in Venezuela en de dreigende sancties tegen Iran, al tot de hoogste prijzen per vat in ruim drie jaar. Nu het overschot aan olievoorraden bijna is weggewerkt, zijn de OPEC en Rusland volgens berichten van plan de dagelijkse productie met ruim 1 miljoen vaten op te voeren. De stijging internationaal van een vat ruwe aardolie zoals voormeld, heeft vooral voor Suriname gevolgen. Vrijwel wekelijks hebben wij een stijging van de literprijs voor bijvoorbeeld gasoline en diesel kunnen registreren, hetgeen de druk op de portemonnee van onder andere de automobilist ernstig verhoogt. De kosten van levensonderhoud stijgen door deze brandstofverhogingen zeer aanmerkelijk, want overal wordt doorberekening in de prijzen toegepast. Deze regering doet ook geen gebaar naar de samenleving door wat minder government take uit de brandstofprijs te nemen. De enige instantie die momenteel voordeel heeft bij deze gestegen prijzen van een vat ruwe olie op de internationale markt, is Staatsolie. Deze maatschappij zou uit solidariteit met de bevolking vooral de prijs van diesel voor een bepaalde tijd, betaalbaar c.q. lager kunnen houden. Ze zou met een dergelijk gebaar de kosten, binnen het openbaar vervoer, zeker ietwat kunnen drukken.