May 26, 2018


foto: Louis Alfaisie

WEDDEN OP HET VERKEERDE PAARD


May 26, 2018

De regering Bouterse heeft tot verbijstering van velen, zowel lokaal als internationaal het nodig geacht de dictator van Caracas, Nicolás Maduro, te feliciteren met zijn herverkiezing tot president van Venezuela. Maduro heeft door een frauduleuze gehouden verkiezing, die geboycot werd door het voornaamste deel van de politieke oppositie, de presidentsverkiezingen gewonnen. Belangrijke oppositieleden zijn in de gevangenis gesmeten en konden dus niet meedoen aan de verkiezingen. De opkomst bij de op 20 mei gehouden verkiezingen, was ver beneden de maat en bedroeg slechts 45 procent. Dat wil zeggen, dat het overgrote deel van de kiesgerechtigde Venezolaan ervoor gekozen heeft niet naar de stembus te gaan, hetgeen inhoudt dat Maduro op onwettige wijze de verkiezingen heeft gewonnen. Vrijwel alle landen op het westelijk halfrond hebben de op 20 mei in Venezuela gehouden verkiezingen verworpen, omdat reeds voor de aanvang van de volksraadpleging, het duidelijk was dat in hoge mate sprake zou zijn van manipulatie en dat Maduro zou winnen. De uitslag heeft wel tot gevolg dat Venezolanen die daartoe de mogelijkheid hebben, het land momenteel massaal verlaten en de grens met Brazilië en Columbia oversteken op zoek naar voedsel en medicijnen. Brazilië en Columbia behoren ook tot de landen die de verkiezingen in Venezuela hebben verworpen. Door de massale exodus van Venezolanen naar het buitenland zal er hulp geboden moeten worden. Het zal dan ook niet vreemd zijn, als Brazilië en Columbia op korte termijn de hulp inroepen van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties , UNHCR. En terwijl we zien dat de meeste landen op het westelijk halfrond de verkiezingen en de frauduleuze uitslag in Venezuela verwerpen, stuurt de regering Bouterse een boodschap naar de Venezolaanse ambassade hier ter stede, dat ze zich schaart achter de uitslag en daarenboven ook nog een felicitatire doet uitgaan aan Maduro die niets anders is dan een wrede autocratische heerser die zijn volk in de grootste armoede heeft gedompeld en bovendien wenst te ontkennen. Het volledig falen van zijn regiem blijft hij schuiven op het rijke westen en in het bijzonder de Verenigde Staten van Amerika. De man lijdt dus ook aan het ‘a no mi’ syndroom. Schandelijker kan het niet dat onze regering maar blijft goedkeuren wat Maduro het Venezolaanse volk aandoet en daarin ook nog persisteert. Heeft de regering Bouterse er dan geen oog voor hoeveel mensen daar sterven van de honger en ziekte, omdat er zeer onvoldoende voedsel voorhanden is en de meest eenvoudige medicamenten al vele maanden niet meer verkrijgbaar zijn. Er vindt bovendien een vreselijke brain drain plaats in het land en dat doet zich in alle sectoren gevoelen. Komt ervan als je een overall mislukt extreem links experiment, dat men als socialistisch wenst te bestempelen, blijft omarmen om je eigen falen te verbloemen. Bouterse en zijn paarse kliek hebben zich om voor hem bekende reden, aan de zijde van Maduro geschaard en beseffen niet dat deze vrijage ze op een heilloze weg heeft gebracht. Maduro brengt Venezuela als hij aanblijft helemaal naar de verdoemenis. Bouterse dient goed te begrijpen, dat verbondenheid met Maduro hem geen enkel voordeel zal kunnen opleveren en hij doet er dan ook verstandig aan om in het belang van land en volk zich van deze despoot te distantiëren.