May 26, 2018


VERMINDERING EURO-IMPORTEN IN HET VERSCHIET?


May 26, 2018

De Nederlandse douane heeft in opdracht van het Openbaar Ministerie, 19 miljoen euro door de Surinaamse Centrale Bank verzonden naar Nederland, in beslag genomen. De confisquering van het geld werd gedaan onder de noemer ‘’fenomeen onderzoek’’. Wat dat allemaal te betekenen heeft, was in eerste instantie niet duidelijk, maar al spoedig werd bekend dat dit onderzoek alles te maken had met witwaspraktijken waar de Nederlandse justitie ons land in hoge mate verdenkt. Men is thans aan het nagaan of het geld dat door de Centrale Bank van Suriname naar Nederland gestuurd was voor betalingen van onze valutabanken, niet afkomstig is van criminelen en moest worden witgewassen. Het onderzoek van deze 19 miljoen euro kan volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie wel maanden duren. Intussen zijn onze lokale banken van wie dat geld afkomstig is, wel in de aap gelogeerd, want geld van hun klanten wordt vastgehouden en het is nu ook veel moeilijker geworden zaken te doen met bijvoorbeeld Nederland. Het was al enige tijd bekend, dat Surinaamse valutabanken geen transacties met bijvoorbeeld Nederlandse banken konden doen, omdat er vrees bij de Nederlandse partner bestaat dat de Surinaamse banken valutastortingen krijgen van middelen uit het criminele circuit en worden misbruikt om die gelden wit te wassen. Ook Amerikaanse banken zijn de laatste jaren huiverig geworden om zaken met Surinaamse valutabanken te doen en weigeren soms glashard kredietbrieven te accepteren. En juist omdat de Nederlandse justitie dit voor Suriname toch wel belangrijke bedrag van 19 miljoen euro in beslag heeft genomen, is ook hiermede benadrukt, dat we als land in de verdachtenbank zijn geplaatst voor wat betreft witwaspraktijken. Inmiddels heeft de actie van de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie, gevolgen gehad voor het deviezenverkeer in ons land. Banken weigeren zomaar euro’s in ontvangst te nemen van met name cambio’s zonder dat die exact aangeven waar de middelen vandaan komen en wie ze heeft verkocht. Door deze maatregelen willen velen hun euro’s kwijt en overtreft het aanbod de vraag . Hierdoor is de koers de afgelopen week enorm gedaald. Het verplaatsen van het vreemde geld zal echter in het vervolg via sluipwegen gaan plaatsvinden, stelde een ondernemer dezer dagen tegenover ons. Men zal net als voorheen geld gaan smokkelen en er zijn echt wel personen en instanties in het buitenland die cash geld willen hebben. Het geld zal dan elders witgewassen worden. Het is momenteel wel moeilijk om grote coupures van 200 en 500 euro kwijt te raken, omdat de banken hier deze coupures niet willen accepteren. Voor storingen van 25.000 SRD, US-dollar 3000 en bijvoorbeeld 500 euro, moet precies de herkomst van het geld worden aangegeven. Stortingen boven de 3000 euro worden naar verluidt niet aangenomen en bij stortingen vanaf 500 euro, moet er een handling fee van 3 procent betaald worden. De keerzijde van deze stringentere maatregelen is, dat bij het beperken van overmakingen en het introduceren van meer regelgeving, er zekere minder goederen zullen worden geïmporteerd. Dat zal dan ook inhouden dat de staat minder zal verdienen uit de indirecte belastingen, hetgeen ernstig nadeel in haar bestedingen zal opleveren. Er zal dan zeker schaarste aan bepaalde producten ontstaan en dat hebben we beslist niet nodig. We willen hier geen Venezolaanse of ‘revo’ toestanden meer hebben. Al deze zwaar ingrijpende maatregelen zullen zeker leiden tot meer illegaliteit binnen het valutaverkeer. De zwarte markt voor dollars en euro’s staat naar onze mening weer voor de deur en dat is allemaal in de hand gewerkt door lieden die hier innig verbonden zijn aan de grensoverschrijdende criminaliteit. En dat we als land zwaar betrokken zijn bij deze vorm van misdaad, werd onlangs weer bewezen op de JAP-luchthaven bij de vondst van cocaïne in een bagagecompartiment van een KLM-vliegtuig.