May 26, 2018


SLM IN DE GEVARENZONE?


May 26, 2018

De Raad van Commissarissen (RvC) bij de SLM, heeft onlangs in een persbericht bekendgemaakt, dat de continuïteit van de SLM niet in gevaar is. Dit persbericht kwam naar aanleiding van berichten die de afgelopen tijd in de media zijn verschenen over de SLM. Maar wat probeert de RvC van de SLM eigenlijk af te wenden met dit bericht? Een bedrijf kan namelijk niet jaren achtereen op verlies draaien en de RvC kan zulks dan ook niet goed blijven praten. De RvC geeft wel duidelijk aan, dat zij een negatieve balans hebben, vanwege verliezen in het verleden, maar volgens de RvC betreft die schuld voor het overgrote deel een vordering van de aandeelhouder, die daar zeer verantwoordelijk mee omgaat. Hoezo deze stelling, want de staat Suriname is toch de enige aandeelhouder? Als de SLM daadwerkelijk haar balanspositie wil verbeteren, moet zij niet rekenen op de ‘enige’ aandeelhouder. Deze aandeelhouder heeft zelf al grote financiële problemen, die niet binnen nu en de komende twee jaar opgelost kunnen worden. Hoe lang zal de vloot van de SLM nog in staat zijn haar vleugels uit te slaan? Met zulke aanhoudende negatieve noteringen zal het bedrijf uiteindelijk ongetwijfeld failliet gaan. Inmiddels lijkt het er steeds meer op, dat onze staatsbedrijven een noodlijdend bestaan hebben. Is het dan geen tijd om alvast de SLM te privatiseren? Als de zaak zo doorgaat, zal het te laat zijn voor de SLM en is faillissement de enige optie. Heeft men niet geleerd uit de sluiting van staatsbedrijven uit het recente verleden? Deze situatie bij de SLM heeft zelfs op internationaal niveau de aandacht getrokken. Een luchtvaartexpert uit Canada, heeft op social media een analyse gemaakt van de huidige situatie bij de SLM. Hij onderbouwde deze bevindingen door aan te geven, hoe de SLM gered kan worden, waarin als oplossing de private sector kan starten met een beter functionerende luchtvaartmaatschappij die de behoeften van Suriname zal dienen met als oogmerk winst maken en banen scheppen. Deze luchtvaartexpert heeft voorheen al een bezoek gebracht aan Suriname en toen gelijk opgemerkt, dat het probleem bij de SLM te wijten is aan overheidsbureaucratie, corruptie en gebrek aan visie voor zowel het toerisme als voor de ontwikkeling van de luchtvaartmaatschappij. Deze punten vormen gewoon een weerspiegeling van hoe ons land wordt gedraaid. Alleen is bij de SLM alle data bekend en kunnen er moeilijk andere verhaaltjes verteld worden. De situatie van de SLM ging snel bergafwaarts, toen de regering Bouterse de SLM-toestellen inzette om dienstreizen uit te voeren. De regering misbruikte de SLM als privé charteronderneming, omdat de staat de enige aandeelhouder is. Deze paarse regering leefde in de waan, dat de welvaart toen geen einde had, maar staarde zich blind op al hetgeen was opgebouwd door de regeringen van Venetiaan. Wat de paarse regering vergat, was dat ex-president Venetiaan geen SLM-vliegtuigen voor zichzelf charterde, maar altijd gewoon meereisde. Deze attitude zegt al genoeg over de man zelf. Maar ja, Surinam Airways is een staatsbedrijf. De Surinaamse regering kan altijd een toestel van de maatschappij claimen, wanneer dat nodig wordt geacht. Dit zei de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, toen Bouterse naar China wilde met zijn familie en een grote delegatie. Naar verluidt, wordt het vliegen in een eigen toestel met nationale kleuren gezien als een prestige. Dit noemen we “bigi memre”. Helaas moet iemand voor deze charters betalen en omdat de SLM een staatsbedrijf is, komen de kosten ten laste van de Surinaamse belastingbetaler. Dus wanneer men klaagt dat het land financieel in de put zit, moeten wij niet vergeten dat vooral deze regering ervoor heeft gezorgd dat bijvoorbeeld onze gezondheidszorg momenteel op de ‘intensive care’ ligt. Ziekenhuizen en apothekers proberen in de huidige fase hun dienstverlening voort te zetten, maar zijn allen afhankelijk van beschikbare financiële middelen van de staat. En het wordt alleen maar slechter binnen de gezondheidszorg.