May 26, 2018


GROOT EN AANHOUDEND VERVAL


May 26, 2018

In dit monumentale gebouw aan de Keizerstraat, was decennialang de politie gehuisvest en het werd aangeduid als Bureau Keizerstraat. Later stond dit gebouw bekend als Bureau Centrum. Door aanhoudende verwaarlozing werd het op een gegeven moment onmogelijk voor de politie haar werkzaamheden in het gebouw te blijven verrichten. Ze was dan ook genoodzaakt in een nieuwbouw, belendend aan het verwaarloosde monumentale pand, haar intrek te nemen. Vanaf dat moment gaat het laatstgenoemde pand steeds verder achteruit en niets wijst er voorlopig op dat de overheid binnen een korte termijn tot een grondige restauratie van het gebouw zal overgaan. Gaan de plannen van de IDB voor restauratie van monumentale panden in onze hoofdstad nog door? Een vraag die zeker gesteld mag worden, gezien de ophef die enige tijd geleden werd gemaakt over steun van deze bank aan een grootschalig restauratieplan voor historische monumenten in onze binnenstad.