May 26, 2018


GEEN VERONTSCHULDIGING VERWACHTEN


May 26, 2018

Vorige week, op vrijdag 18 mei, werd freelance fotograaf Derby, hardhandig behandeld door de politie. Hij werd zelfs in de boeien geslagen. Derby maakte foto’s van het geval waarbij de politie een vermoedelijke rover op de hielen zat. De politie wilde niet dat hij foto’s nam. Overigens was Derby niet de enige die dit deed, heel wat omstanders waren foto’s aan het maken en aan het filmen met hun cellulair. De politie heeft door haar handelswijze veel kritiek over zich heen gekregen van diverse groepen die betrokken zijn bij de journalistiek en van anderen. In de krant, op de televisie en sociale media, was het gebeuren het gesprek van de dag. Terecht, want in een democratisch land hebben journalisten het recht om hun werk in alle vrijheid uit te voeren. Het werk van de politie mag natuurlijk niet belemmerd worden, maar daar was in het geval van Derby geen sprake van. Het brute optreden van de politie valt dan ook geenszins goed te praten. Helemaal kwalijk is het dat van de zijde van de politie, er ontkent wordt dat de freelance fotograaf in kwestie bruut behandeld is, hij werd zelfs geslagen. Maar volgens de politie heeft geen enkele agent zich hieraan schuldig gemaakt. Keerpunt weet beter, meerdere getuigen hebben de redactie benaderd en verteld te hebben gezien hoe hardhandig de politie is omgegaan met de freelance fotograaf. Ronny Asabina, ex-assembleelid, zou de mening zijn toegedaan dat indien de politie fout is, zij haar verontschuldigingen moet aanbieden. Is de politie fout geweest? Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat de politie haar verontschuldigingen zal aanbieden. Eerdere incidenten tonen aan dat de politie altijd ontkent fout te zijn geweest. Ook Sergio Gentle, verbonden aan de politiebond, heeft zijn mening gegeven over het gebeuren en volgens hem is het belangrijker te kijken naar de aanpak van de criminaliteit in het land dan te praten over het incident. Daarbij zou hij argumenten aangehaald hebben alsof de samenleving ondankbaar is voor de diensten die de politie verleend. Sommige politieagenten hebben hun ongenoegen geuit op sociale media, zij vinden dat Derby overdrijft en zijn boos over zijn uitspraken. Maar terwijl diverse groepen, onder andere de Vereniging van Journalisten in Suriname, hebben aangegeven dat de politie zich niet correct heeft opgesteld, omdat een journalist/fotograaf vrij zijn werk moet kunnen uitvoeren, voelen veel politieagenten zich dus op hun teentjes getrapt. We hopen dat dit niet voor alle politieagenten geldt en dat de politie tenminste haar excuses aanbiedt.