May 26, 2018


ERNSTIG GEVAAR OF MISLIJKE GRAP?


May 26, 2018

Is de zogeheten tereurorganisatie Islamitische Staat, IS of ISISI, daadwerkelijk voornemens een bloedige aanslag te plegen ons land en daarbij tientallen mensen te vermoorden, of is iemand om voor hem of haar bekende reden of doel, bezig stemming te maken en de aandacht af te leiden van de vele problemen waarmede dit land en volk momenteel te kampen hebben. Wie zal het zeggen? Feit is wel dat er iemand met zeer vermoedelijk de schuilnaam Mohammed Ahmed Al-Mehdi, gisteren via social media heeft gedreigd aanslagen namens ISIS te plegen op de Anton de Kom Universiteit, Lyceum I en Santo Boma, als niet reeds op vrijdagochtend voor 9.00 uur de twee vermeende moslim ronselaars van personen die voor ISIS strijd moesten gaan voeren in Syrië en al maanden in hechtenis verkeren, onmiddellijk in vrijheid worden gesteld. Het komt ons wel vreemd voor, omdat het tactisch zeker geen goede zet zou zijn van mensen met zeer kwade bedoelingen om vooraf aan te geven waar toegeslagen zal worden. Bij de bloedige aanslagen op Charlie Hebdo en de Bataclan in Parijs, werd ook niet vooraf aangekondigd dat daar terroristisch aanslagen namens ISIS zouden plaatsvinden. De verrassingsaanval is bij dit soort acties altijd van groot belang. Waarom dan eerst vrijlating eisen en dreigementen via social media posten, dat komt ons zeer vreemd voor. Overigens zitten de twee gebroeders A. die van terroristische activiteiten verdacht worden, al maanden vast en het is daarom raar dat er nu ineens een zogeheten verregaande bedreiging uit de hoek van ISIS, richting onze autoriteiten en anderen in deze samenleving wordt geuit. De vrijdagochtend is ongestoord voorbij gegaan en het is thans voor velen in spanning afwachten of het om een daadwerkelijke bedreiging van ISIS gaat of dat het om een persoon of personen gaat die een totaal andere dubieuze agenda erop na houden en de aandacht van bepaalde zaken willen afleiden. Onze autoriteiten hebben naar wij vernemen, naar aanleiding van dit dreigement alles op scherp gezet en zijn voorbereid op elke misdadige actie.