May 25, 2018


‘Tweede termijn Bouterse desastreus voor Suriname’


May 25, 2018

Bestuurskundige August Boldewijn is van mening dat de tweede zittingstermijn van de regering Bouterse, desastreus is geweest voor Suriname. Doordat de regering geen maatregelen heeft getroffen tegen de problemen die al tijdens de eerste zittingstermijn in het vooruitzicht lagen, heeft de steeds grotere inflatie geleid tot grote problemen in het land.

Het financieel-economisch beleid van de regering tijdens haar eerste zittingstermijn, is volgens Boldewijn niet geweldig te noemen. De regering heeft geborduurd op wat de regering Venetiaan had achtergelaten. De regering Venetiaan heeft een strak financieel beleid gevoerd dat gepaard ging met bezuinigingen, daardoor kon er een stabiele deviezenreserve opgebouwd worden. “Hieruit kon Bouterse putten. Hoewel in de eerste fase al bekend was dat de daling van de prijs van goud en olie op de wereldmarkt voor problemen zou zorgen, zijn hiertegen geen maatregelen getroffen”, zegt Boldewijn.

Het welvaartsfonds dat zou worden ingesteld om calamiteiten als gevolg van de inflatie op te vangen, is er niet gekomen. Er zijn steeds meer uitgaven gedaan in de sociale sfeer die het land geen geld hebben opgeleverd. De Surinaamse dollar, SRD, is als gevolg van de inflatie steeds verder gedevalueerd, waardoor het volk meer moet betalen voor producten en diensten. “De basiszorg was iets voor de armen, maar zelfs die voldoet niet meer. Mensen moeten nu zelf betalen. Mensen komen niet uit met hun salaris en eisen verhoging. Maar hoe meer geld er wordt uitgegeven zonder de dekking van deviezen, hoe groter de inflatie”, haalt Boldewijn aan.

Ook de veiligheid van Suriname laat volgens de bestuurskundige veel te wensen over. De regering denkt volgens Boldewijn zeer licht over de illegalen in het land. In het binnenland is een dorp, Villa Brazileira, opgericht door Brazilianen. Volgens hem zijn deze Brazilianen weggejaagd uit Frans-Guyana en komen ze in Suriname in een gespreid bedje terecht.

“Er is een onderzeese boot naar Suriname gekomen zonder dat Suriname het wist. Als militairen zich daarin bevonden, was Suriname misschien gegijzeld. Nu dreigt ISIS (Islamitische Staat, red.) te zullen aanvallen. Een ieder zou dit kunnen beschouwen als een grote grap, omdat het niet de strategie is van deze terreurgroep om vooraf te melden wat ze zullen doen. Desondanks is het de plicht van de overheid om de bevolking te waarschuwen en het veiligheidsaspect goed te bekijken”, meent Boldewijn.

De bestuurskundige geeft aan dat het buitenland beleid van het land zwak is, waardoor Suriname nu wordt uitgelachen. “We erkennen een land om dat vervolgens niet meer te erkennen (Kosovo, red.) vanwege betere banden met Rusland. Venezuela heeft een verschrikkelijk beleid gevoerd tegenover zijn bevolking en als dezelfde man de verkiezing wint, staat Suriname achter hem, terwijl geen enkel Zuid-Amerikaans land heeft aangegeven Venezuela te ondersteunen. Als ik deze regering een cijfer moet geven, geef ik ze een drie”, aldus Boldewijn over acht jaar Bouterse..

door Priscilla Kia