May 22, 2018


Terreurverdachten wilden ook in Nederland en België strijders ronselen


May 22, 2018

Tijdens de gisteren gehouden strafzitting, kwam naar voren dat de broers Raoul A. en Nasser I., beiden terreurverdachten, ook in Nederland en België strijders wilden ronselen voor Islamitische Staat (IS). Rechter Cynthia Valstein- Montnor heeft het verzoek van de raadsmannen Raoul Lobo en Murwin Dubious om hun cliënt Nasser I, voorlopig in vrijheid te stellen afgewezen. Dit op basis van de bezwaren tegen Nasser I, die volgens hen niet erg zwaarwegend zijn. Zowel de rechter als de officier van justitie, Cynthia klein zijn het niet eens met de raadsmannen. Volgens hen zijn er nog ernstige bezwaren tegen Nasser I. en zijn broer Raoul A. die ook verdachte is in deze zaak. Valstein- Montnor onderbouwde haar besluit door te stellen dat uit chatberichten en telegrammen van de verdachten, gebleken is dat zij nauwe contact onderhielden met sleutelfiguren van IS. De broers hebben meerdere keren geprobeerd Surinamers te rekruteren om via Turkije naar Syrië te gaan ter ondersteuning van IS. De broers worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme en het beramen van een aanslag. Zij zitten al tien maanden in voorarrest. Het is niet bewezen dat de broers van plan waren een aanslag te plegen in Suriname. De terreurverdachten hadden serieuze plannen om af te reizen naar Syrië. In een chat via sociale media aan een contactpersoon, gaf Raoul A. aan, dat hij al langer dan een jaar bereid zou zijn om te emigreren naar Syrië, maar dat hij dit niet kon vanwege een hypotheek op zijn huis dat hij nog bezig is af te lossen. “Ik ben gereed voor wat dan ook. Ze gaan mij nooit kunnen pakken”, aldus een citaat van Raoul A. uit zijn chatbericht. Ook hebben de broers aan hun echtgenoten voorgesteld om samen te vertrekken naar Istanbul. Ook is er minimaal twee keer geld van een onbekende persoon uit het buitenland ontvangen. Dit geld is gebruikt om de rekruut Riaz N. naar Syrië te sturen. Vanaf oktober 2017 is ervan Riad N. niets meer vernomen. Het is niet duidelijk als hij nog in leven is of gesneuveld is in Syrië.

Uit onderzoek is gebleken dat Raoul A. samen met zijn echtgenote, de nieuwssites K- news en D- news beheerden. Op deze sites werden alleen berichten over IS gepubliceerd en waren er gewelddadige filmpjes te zien. Ook werden er instructies voor het maken van bommen vertoond. De vrouw van Raoul A. heeft bij de politie verklaard dat zij onder druk van haar man mee moest. Zij stelde dat haar man een monster is en haar bedreigde dat zij een kogel door het hoofd zou krijgen en dat hij haar kind zou afpakken als zij niet naar Syrië zou gaan. Ook moest zij zich radicaal gedragen in het bijzijn van haar man. “Maar ik ben niet in staat mezelf op te blazen”, aldus de vrouw van Raoul A. tijdens het vooronderzoek. Charisse H. heeft verklaard dat Nasser I. samen met Raoul A. en Riaz N., wel een degelijk gevaar vormen voor Suriname. Het drietal behoort volgens haar tot een cel van IS in ons land. De zaak wordt op 14 juni voortgezet.