May 19, 2018


WATERSNOOD?


May 19, 2018

Keerpunt wil nog net niet spreken van een watersnood, omdat we wel weten hoe ernstig en levensbedreigend die kan zijn. Beelden ons via social media en buitenlandse nieuwsagentschappen getoond, laten zien wat watersnood werkelijk is. Bij ons is er veeleer sprake van wateroverlast en wel de afgelopen twee weken veroorzaakt door zware regenval. Vele woonwijken liepen hierdoor onder en het overtollige hemelwater veroorzaakte aanzienlijke schade op woonerven, woningen en aanplanten. Van onhygiënische toestanden kan dan ook zeker gesproken worden in bepaalde wijken waar de beerputten overstroomd geraakten. Het is dan ook zeker niet aan te raden in het vieze water te gaan lopen of spelen. Wat we elk jaar bij zware regenval steeds weer opmerken is dat het water veel te traag via kanalen en kreken en goten wegstroomt, omdat de hoofdlozingen naar de rivier grotendeels verstopt zijn en niet tijdig op last van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWT&C zijn opgehaald. We zien dat bijvoorbeeld in Paramaribo-Noord, waar bijvoorbeeld de Boomskreek dit jaar niet op tijd werd gevrijwaard van de enorme begroeiing. In andere sloten en kreken die aansluiting vinden op de grotere waterwegen die moeten lozen naar de rivier, ligt al jaren rommel die de doorvoer op een afschuwelijke wijze stremt en er de hoofdoorzaak van is dat hele wijken veel te lang blank blijven staan. We zien dat de overheid tussen de Grote Combéweg en de Kleine Combéweg doende is de Van Sommelsdijckse kreek te verbreden en in te dammen. Allemaal wel leuk om te zien, maar het zal echt geen verbetering in de snelle afvoer van overtollig hemelwater tot gevolg hebben als we alleen maar kijken naar het meer westelijk gelegen deel van deze kreek die op veel plaatsen door tal van objecten goed is versmald en niet snel voldoende water doorlaat . Heeft weer veel weg van een ‘teki nyan’ project waar partijgenoten en begunstigden beter van moeten worden. OWT&C moet maar snel op andere locaties, bijvoorbeeld in Paramaribo-Noord, gaan werken om bewoners van zwaar overstroomde gebieden te bevrijden van het water. Waarom men steeds wacht totdat de zware regens zijn aangevangen om dan na kritiek over te gaan tot het opschonen van grote en kleinere kreken en kanalen, weet Joost. Het is toch te gek voor woorden, dat elk jaar grote delen van Paramaribo, weer te maken krijgen met wateroverlast, terwijl door tijdig in te grijpen het ongerief beperkt zou kunnen worden.