May 19, 2018


VALUTA PERIKELEN IN RELATIE TOT SLECHTE NAAM


May 19, 2018

Zoals Keerpunt al bij herhaling heeft aangegeven, worden wij door het buitenland sterk in de gaten gehouden naar aanleiding van de grote rol die wij als land vervullen bij de doorvoer van hoofdzakelijk cocaïne naar het buitenland en de witwaspraktijken waar bepaalde lieden in dit land zich intensief mee bezighouden. Recentelijk heeft de Nederlandse douane een geldzending van de Centrale Bank van Suriname, groot 19 miljoen euro, in beslag genomen. De bank had dit geld behorende aan Surinaamse valutabanken in baar geld naar Nederland gestuurd om het daar ter beschikking te stellen van Nederlandse financiële instellingen voor het doen van betalingen ten bate van voormelde Surinaamse banken. Het geld wordt tot nog toe vastgehouden door de Nederlandse douane, omdat men bezig is met een navorsing. Deze navorsing zou naar verluidt, te maken hebben met witwasactiviteiten waarvan men ons c.q. onze financiële instellingen verdenkt. De Centrale Bank van Suriname heeft niets te maken met deze verdenking en meldt expliciet, dat het geconfisqueerde haar niet toebehoort, maar dat zij slechts een faciliterende rol ten bate van onze lokale banken vervulde. Het is al enige tijd zo, dat bepaalde buitenlandse banken in Europa en de VS, geen directe geldtransacties meer accepteren van onze banken, maar het geldverkeer moet toch plaatsvinden. De Centrale Bank op de hoogte van deze situatie, wilde daarom hulp bieden om zeer noodzakelijke buitenlandse betalingen niet onmogelijk te maken. De Centrale Bank van Suriname is zeer teleurgesteld door deze handeling van de douane die geruggesteund wordt door het Openbaar Ministerie in Nederland. Het onderzoek in deze geldkwestie duurt nog steeds voort en het geld wordt nog steeds vastgehouden. Deze affaire heeft wel tot gevolg dat de vraag naar euro’s op het ogenblik is afgenomen. Cambio’ en banken zijn nu extra op hun hoede en doen er alles aan om niet in relatie gebracht te worden met witwaspraktijken. Het is al enige tijd zo, dat banken niet zomaar geld meer van cambio’s accepteren zonder nauwgezet te vernemen waar de vaak grote bedragen van afkomstig zijn. Het accepteren van euro’s en het verhandelen van deze munteenheid, wordt hierdoor moeilijker en minder interessant voor de geldwisselkantoren. Het gevolg is dat de vraag naar euro’s is afgenomen en de wisselkoers aanzienlijk is gezakt. Het zaken doen met Europese leveranciers wordt door de actie van de Nederlandse douane, nu ook aanzienlijk moeilijker. Men koopt nu nog wel euro’s op, maar doet dat met de bedoeling ze later tegen een gunstige koers om te wisselen in dollars. Deze hele euro affaire tussen de Nederlandse douane en de Centrale Bank, kan tot gevolg hebben dat de handel met Nederland aanmerkelijk zal teruglopen en men meer zaken gaat doen met de VS en bij voorbeeld Brazilië. Dat men Suriname in het beklaagdenbankje heeft geplaatst, is nu overduidelijk. Dat banken in het buitenland momenteel heel moeilijk doen bij het openen van kredietbrieven of regelrechte overmakingen, weten wij al geruime tijd. Aan mensen die geld wensen te beleggen in het buitenland, is al meegedeeld dat zaken doen met Suriname voorlopig niet gewenst is, omdat we worden gezien als een high risk country. We moeten er niet vreemd van opkijken, dat men ons niet meer als fatsoenlijk en bonafide land wenst te zien. In 2017 slaagden douane en anti-drugsorganisaties hier en in het buitenland erin, maar liefst 8000 kilo cocaïne te onderscheppen die in de Jules Sedney Haven en in West-Europa in containers lag. In Europa werd geconstateerd dat het spul in Suriname was ingeladen. Het vermoeden bestaat, dat eerder duizenden kilo’s van het verderfelijke spul toch op de markt in West-Europa was beland. Tegenover deze grote partijen staan honderden miljoenen euro’s en dollars en die vloeien deels terug naar ons land. Deze enorme bedragen moeten witgewassen worden en daar zijn tal van methoden voor. En juist omdat men in Europa en Amerika weet dat er hier enorme bedragen in kluizen liggen en witgewassen moeten worden, grijpt men thans in. Wij van Keerpunt, willen op geen enkele wijze beweren dat de 19 miljoen euro die wordt vastgehouden door de Nederlandse douane, gezien moet worden als witwas valuta. De Centrale Bank kan dat risico en de blamage niet riskeren en de governor die wij als een fatsoenlijk en eerlijk mens kennen helemaal niet. Maar de realiteit is, dat wij hier lieden hebben die wel verbonden zijn aan criminele organisaties in het buitenland en alles te maken hebben met de grensoverschrijdende misdaad en het voor ons land heel moeilijk maken nog als fatsoenlijk over te komen. Het ontdekken van een narco-onderzeeër en het landen van een Cessna vol drugs op het vliegveld van Radj Oedit, vormen voldoende aanleiding voor Nederland en andere westerse landen, om ons met groot argwaan te bekijken en bejegenen. Onze overheid moet er dan ook alles aan doen om de criminaliteit te bestrijden, want alleen op die manier zullen wij in staat zijn onze momenteel slechte naam extern te verbeteren.