May 19, 2018


GEZINSUITBREIDING OP EIGEN RISICO


May 19, 2018

De maatregelen die de laatste tijd in de gezondheidssector worden getroffen, geven de gemeenschap bepaald geen rustig gevoel. Onlangs is bekendgemaakt dat de drie dagen regeling voor zuigelingen weg is komen te vallen. Deze regeling hield in dat zuigelingen tot drie dagen na de geboorte medische zorg konden genieten via de verzekering van de moeder. Met het wegvallen van deze regeling, zullen ouders moeten instaan voor de kosten die gepaard gaan vanaf de geboorte van het kind. Deze kosten kunnen hoog oplopen en niet een ieder zal in staat zijn die te betalen. Particuliere verzekeraars hebben besloten af te zien van deze regeling, omdat die in de praktijk niet werkt. Met deze regeling hadden moeders drie dagen de tijd om hun pasgeboren kind(eren) aan te melden. Overigens kon de aanmelding ook geschieden door een ander persoon, bijvoorbeeld de vader. Het wegvallen van deze regeling druist in tegen de Wet Basiszorg die in De Nationale Assemblee is aangenomen. Deze wet houdt in dat kinderen van 0 tot 16 jaar door de staat verzekerd zijn. Moeders moeten daarom geen kosten voor eigen rekening krijgen, ongeacht zij bij een particuliere instelling zijn verzekerd of bij het Staatsziekenfonds. De Wet Basiszorg geldt voor alle kinderen met de Surinaamse nationaliteit. Conform de wet, heeft elk kind vanaf zijn geboorte er recht op verzekerd te zijn van medische zorg. De regering was in het afgelopen jaar wel bezig met het screenen van mensen die de basiszorgverzekering zelf kunnen betalen, maar tenzij de wet gewijzigd wordt, kunnen ouders niet verplicht gesteld worden op te draaien voor de medische kosten van kinderen jonger dan zestien. Ook de radiologische klinieken kunnen aanstaande moeders op kosten jagen, want sinds kort moet er voor een echo, gewoon betaald worden. Een kind krijgen kost altijd geld, maar de kosten worden voor de meeste ouders nu wel erg hoog.