May 19, 2018


ERNSTIG


May 19, 2018

Onze gezondheidszorg komt steeds verder in gevaar. Helaas wordt er voor weinig problemen in dit land een structurele oplossing gezocht. Alleen maar ad hoc maatregelen worden er getroffen die geen zoden aan de dijk leggen. Het ergste is dat het lijkt alsof verantwoordelijken niet doordenken en tevreden zijn met deze tijdelijke “oplossingen.” Een groep patiënten werd vorig weekend zonder enige reden naar huis gestuurd door de leiding van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Vervolgens ontstonden heel wat speculaties over een ziekenhuisbacterie. De huidige minister van Volksgezondheid gaf kort na zijn aantreden aan nog 3 ziekenhuizen te willen bouwen, maar niet eens 1 kan de staat goed draaiend houden. De particuliere verzekeringsmaatschappijen hebben deze week besloten, per 1 juni hun premie voor polishouders te verhogen met maar liefst 115%. De Survam liet ook weten dat dit besluit is genomen vanwege de druk vanuit de zorgverleners, om hun tarieven aan te passen. Deze zaak heeft ernstige gevolgen voor verzekerden, want met een percentage van 115%, zal de gezondheidszorg niet meer toegankelijk zijn voor een ieder. Indien deze verhoging ook zal worden toegepast bij het Staats Ziekenfonds, zal het tot enorme fricties leiden aangezien de zorg betaalbaar en toegankelijk dient te blijven. Maar deze forse stijging is jammer genoeg onvermijdelijk, aangezien de kosten in de gezondheidszorg enorm zijn gestegen. Ook de medicijnenvoorziening staat onder druk, omdat sinds kort heel veel niet meer wordt vergoed door bepaalde verzekeraars. Patiënten moeten veelal diep in hun zak tasten, om de nodige medicamenten te bemachtigen. Het is bekend, dat onze economie al een tijdje in ernstige crisis verkeert en het niet voorspelbaar is welke kant ze opgaat. Keerpunt attendeert de lezer allang, hoe een economische ontwikkeling onvoorspelbaar blijft, als een minister van Financiën namens de Staat leningen blijft afsluiten, en het niet helder is hoe ze terugbetaald zullen worden. En dan praten wij alleen over het verkwistend beleid, maar ook de sociaal maatschappelijke situatie van Suriname en zijn toekomst. De vicepresident heeft naar verluidt totaal geen aandacht besteed aan de dringende brieven van de Survam. Hij heeft wel tijdens de jaarrede voor het jaar 2018 heel wat zaken opgesomd, die ervoor zouden moeten zorgen, dat onze gezondheidszorg op niveau blijft. Ook de toegankelijkheid van de medische diensten en de beschikbaarheid van essentiële medicijnen werd op die dag de hoogste prioriteit gegeven.