Verpleegsters moeten beter gewaardeerd worden

VHP-parlementariër Dew Sharman tevens lid van de vaste commissie Volksgezondheid, vindt dat verplegend personeel beter gewaardeerd moet worden. In verband met Dag der Verpleging op 12 mei, zegt Sharman dat deze belangrijke groep onmisbaar is in de gezondheidszorg, vandaar zij gekoesterd moet worden. De volksvertegenwoordiger denkt aan een waardering op zowel financieel alsook op andere gebieden. “De regering dient er alles aan te doen om deze groep meer aandacht te geven en niet alleen op Dag der Verpleging, soms kan dat ook door middel van een schouderklopje”, aldus Sharman.
De financiële positie van het verplegend personeel is niet rooskleurig te noemen. De extra waardering blijft uit, waardoor heel wat verpleegsters overwegen om naar het buitenland te vertrekken. De groep verpleegsters uit de Filipijnen is vanwege de devaluatie van de SRD, vertrokken uit ons land. Dit maakt dat het aantal verpleegsters in Suriname steeds kleiner wordt. Hoewel de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, zegt er werk van te maken om de verpleegsters in Surina-me te houden, moet dit volgens Sharman nog bewezen worden.
Voorts zijn er andere zaken die verbeterd dienen te worden in de gezondheidssector. De kwaliteit van de zorg is een van de zaken waar de regering zich over moet buigen. Sharman zegt dat in bepaalde ziekenhuizen wegwerp handschoenen gewassen worden. Maar ook de veiligheid is een probleem, er is een tekort aan middelen.
De preventieve en educatieve gezondheidszorg moeten volgens de parlementariër eveneens onder de loep worden genomen. Het is onder andere de taak van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) om hierover informatie op de scholen te geven. Sharman is van mening dat gezonde voeding en een gezonde leefwijze meer gepromoot moeten worden. Maar hoewel het eenvoudige dingen betreft, lukt het de regering niet om alles voor elkaar te krijgen, omdat er volgens Sharman niet genoeg middelen ter beschikking worden gesteld voor deze sector.

 

-door Kimberley Fräser-