‘Veiligheid op zee niet gegarandeerd’

Hoewel de regering in het parlement heeft aangegeven de veiligheid van de vissers op zee te garanderen, wordt dit betwijfeld door oud-diplomaat en politicus Arnold Kruisland. Hij geeft aan dat er niet concreet is aangegeven op welke wijze de veiligheid gegarandeerd zal worden en is daarom van mening dat de regering deze toezegging heeft gedaan om problemen te voorkomen in het parlement.
“De boten en de manschappen zijn er, maar dat is niet alles. De regering kan niet eens zorgen voor de benodigde brandstof voor de politie. Soms moeten particulieren de politie bijstaan met brandstof of voertuigen, zodat zij kunnen uitrukken tegen de criminaliteit. De veiligheid op zee is geen eenvoudige zaak. Ik betwijfel het, omdat er niet concreet op in is gegaan. Het lijkt meer op een geruststelling voor het parlement en de vissers”, zegt Kruisland.
Minister Ronni Benschop van Defensie heeft afgelopen donderdag in De Nationale Assemblee, gegarandeerd dat binnen anderhalve dag de vissers veilig op zee zullen zijn. Hierbij liet hij weten dat Defensie niet op geld of brandstof wacht.
Hij deelde mee dat Defensie op alle gebieden is gemobiliseerd en aanwezig zal zijn op zee.
Kruisland zegt dat brandstof geen probleem mag zijn voor Suriname, omdat we Staatsolie hebben. “Als de andere maatschappijen niet meer op krediet kunnen verstrekken, moeten wij ons kunnen wenden tot Staatsolie, omdat het een staatsbedrijf is, het kan op krediet olie verstrekken om de operaties uit te voeren. Wat er ook gebeurt, de veiligheid op zee moet gegarandeerd zijn. De regering moet ook niet zeggen dat er geen geld is. Er is geld dat voor allerlei wantoestanden wel beschikbaar wordt gesteld. De veiligheid op zee is een kwestie van inzicht en organisatie. Een mondelinge toezegging is geen zekerheid”, aldus Kruisland.
Het verbaast Kruisland ook dat het parlement niet erop heeft aangedrongen dat de regering concreet aangeeft wat er gedaan zal worden. “De veiligheid op zee is geen operatie van een dag, vooral in deze periode moet de kustwacht dagelijks op zee zijn en controles uitoefenen binnen de 12 zeemijlen. Hiervoor is er geld, brandstof en voeding en zijn er andere voorzieningen nodig voor de boten en de manschappen”, somt Kruisland op.

-door Priscilla Kia-