Vroegtijdige herkenning cerebrale parese kan veel voorkomen

De Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), afgelopen donderdag een lezing verzorgd in het VMS-gebouw aan de Picornistraat om huisartsen en andere belanghebbenden te wijzen op het belang van het vroegtijdig ontdekken van cerebrale parese. Dit is de meest voorkomende neuromotorische aandoening bij kinderen. Kinderneuroloog-revalidatiearts Els Ortibus uit België, legde tijdens de lezing uit, dat cerebrale parese een aandoening is die veroorzaakt wordt door beschadigingen in die delen van de hersenen die ons in staat stellen onze spieren te gebruiken. ‘Cerebrale’ betekent dat de ziekte te maken heeft met de hersenen en ‘parese’ betekent zwakte van de spieren of het onvermogen van de spieren te werken. Meestal ontstaat de beschadiging tijdens de zwangerschap, gedurende de bevalling of kort na de geboorte. Ortibus haalde aan dat vroegtijdige onderkenning en vroege stimulatie, kinderen helpt om hun problemen te overwinnen en meer controle over hun lichaam te hebben. Ze gaf aan dat diagnosestelling op vroege leeftijd van groot belang is voor het welzijn van de kinderen en de familie. De kinderneuroloog gelooft dat snelle doorverwijzing noodzakelijk is om motorische en cognitieve plasticiteit te optimaliseren en secundaire complicaties te voorkomen

Er kan sprake zijn van een milde, matige of ernstige aandoening. Bij een milde cerebrale parese is de motoriek van het kind wat onhandig, terwijl bij de matige aandoening kinderen moeilijk kunnen lopen of een hulpmiddel nodig hebben. Ortibus zegt dat een kind met ernstige cerebrale parese, een rolstoel nodig heeft. Ze hield de aanwezigen voor dat de aandoening niet erger wordt naarmate het kind ouder wordt, echter kunnen de gevolgen wel verergeren.

Kinderen met deze aandoening kunnen moeilijk zitten, lopen, rennen, eten, praten of lezen. Dit komt door de spierzwakte en spasticiteit. Ook kunnen deze kinderen problemen hebben met het behouden van de houding. Daarnaast kunnen ze ook problemen hebben met evenwicht en coördinatie.

Ortibus haalde verder aan dat kinderen met de cerebrale parese en hun familie in een multidisciplinair team geholpen moeten worden waarbij diverse specialisten betrokken zijn en samen met de ouders de behandelstrategie moeten gaan bepalen. Ortibus raadde ouders ook aan dat wanneer blijkt dat hun kinderen een achterstand hebben, niet te wachten om advies te vragen. Ze benadrukte dat hoe eerder een kind professionele hulp krijgt, hoe beter de resultaten zullen zijn.

door Richelle Mac-Nack