NALATIGHEID

De schuld geven aan een ander, is iets waar deze regering bekend om staat. Eerder deze week waren ruim 103 gezinnen teleurgesteld in de regering. De mensen betalen ruim twee jaar elke maand een bepaald bedrag voor het stukje grond waarop zij wonen te Richelieu. Dat gaat niet elke maand zoals gewild, vaak genoeg moeten mensen meerdere banen erop na houden om hun maandelijkse lasten te kunnen betalen. Echter moest een van de bewoners eerder deze week constateren dat een onderneming conservatoir beslag had gelegd op het stuk land dat in 2015 als volkswoningbouwproject was uitgegeven, omdat de overheid haar moet betalen. 103 gezinnen werden door dit volkswoningbouwproject aan een stukje grond geholpen. Hoewel de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft laten weten dat de regering sinds februari 2018 geld heeft vrijgemaakt voor het aannemingsbedrijf dat beslag heeft gelegd op de kavels, zijn de bewoners van het project hierdoor niet gerustgesteld. Volgens de regering zou het bedrijf verzuimd hebben administratieve handelingen te plegen om het geld te ontvangen. Gezien de onderneming tot nog toe geen reactie wenst te geven over het gebeuren, is het moeilijk aan te nemen dat wat de minister stelt op waarheid berust, vooral hoe het volk bij dergelijke zaken vaker voor de gek is gehouden. Zolang de onderneming de uitspraak van de minister niet bevestigd, zullen de mensen die wonen te Richelieu, in onzekerheid blijven. Het is niet alleen nalatig van de onderneming, maar ook van de regering. Als dat wat de minister zegt waar is, dan heeft de regering pas na bijkans twee jaar, actie ondernomen om de onderneming te betalen. Dat de regering zegt mensen te willen helpen aan een huis en achteraf in gebreke blijft tijdig de aannemer te betalen, deze projecten, is iets wat we vaker gezien hebben in de afgelopen jaren. Als de bewoner deze zaak niet had ontdekt bij een bezoek aan het Glis, dan was de zaak over de beslaglegging nog altijd een geheim gebleven voor deze 103 gezinnen.