’s Lands Hospitaal kan betere hulp bij rouwverwerking bieden

Vandaag werd de Counselings-kamer van ‘De Zonnebloemen’ van het ’s Lands Hospitaal, welke mogelijk is gemaakt door de Staatsolie Foundation for Community Development, in gebruik genomen. In deze ruimte kunnen ouders en familie terecht voor professionele hulp na het verlies van hun kind. “Een enorm warm en nobel streven”, zo noemt Iris Giliad, bestuurslid van de Staatsolie Foundation, het project dat vanaf het begin is ondersteund.
“Bij een sterfgeval van een pasgeboren of ongeboren kind, gaat het om een gevoelig moment in het leven van mensen die in de blijde verwachting waren en nu met verdriet moeten worstelen. Voor een gezonde samenleving is het belangrijk dat deze mensen goede professionele hulp krijgen”, zegt Giliad. De grote behoefte aan begeleiding, de preventieve aanpak en de professionele interdisciplinaire werkgroep ‘De Zonnebloem’ die al vier jaar aan de weg timmert en reeds resultaten had neergezet, waren enkele zaken die opvielen, waardoor besloten is dit project te ondersteunen.
“Soms kan je bepaalde dingen niet met mensen delen die het niet hebben meegemaakt. Als er een heleboel ouders bij zijn en de ervaringen gedeeld worden, dan helpt dat je in het proces van verwerking”, zegt de 31-jarige Natasja Kalaykhan-Roep, die op 11 januari haar zoontje heeft verloren als gevolg van een infectie met de serratia bacterie.

Na het verlies van haar zoontje, kwam Kalaykhan-Roep in contact met de groep voor begeleiding. Vanaf februari heeft zij op één na, alle bijeenkomsten bijgewoond. Zij is zeer ingenomen met de ingebruikname van de Counselings-kamer. “Soms denk je echt dat je de enige bent, maar er zijn gevallen die nog erger zijn. Bijvoorbeeld een moeder die al zes keer kindjes heeft verloren. Het is goed dat wij nu onze eigen ruimte hebben om te praten”, aldus Kalaykhan-Roep.
Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur ’s Lands Hospitaal, zegt dat met de ingebruikname van de Counselings-kamer, een grote droom van de werkgroep ‘De Zonnebloemen’ in vervulling is gegaan. De bijzondere Children’s memorial day, de aanwezigheid van de speciale Herinneringsboom en de groepsessies voor de lotgenoten, zijn enkele activiteiten van de werkgroep, die op prijs worden gesteld en bijdragen aan het verwerkingsproces. In de Counselingskamer kunnen lotgenoten in alle rust worden aangehoord en opgevangen in een vriendelijke en comfortabele omgeving. De ruimte zal ook multifunctioneel ingezet worden voor groepsgesprekken en vergaderingen.

-door Priscilla Kia-