Verzekerden mogen niet de dupe zijn van besluit radiologieklinieken

Onlangs hebben diverse instellingen besloten om vanaf vrijdag 11 mei geen radiologische diensten meer te verlenen aan verzekerden van Assuria, Self Reliance en Parsasco. VHP-parlementariër Dew Sharman, zegt dat hoewel de tarieven die betaald worden door de verzekeraars aan deze radiologische klinieken niet voldoen, de verzekerden niet de dupe hiervan mogen worden. Hij is dan ook van mening dat de verzekeraars samen met de leiding van deze klinieken om de tafel moeten gaan zitten voor een betere oplossing.
Het besluit om de radiologische diensten stop te zetten, is genomen door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Diakonessenhuis, St. Vincentius Ziekenhuis, ’s Lands Hospitaal, Mungra Medisch Centrum, Radiologiekli-niek Halfhide & Hofwijk, Bisesa Medilab en MRI Centrum.
Unaniem is hiertoe besloten, omdat de verzekeringsmaatschappijen de betaling uitkeren op basis van tarieven die in 2012 vastgesteld zijn.
Sharman is ervan op de hoogte dat de kosten van deze klinieken hoger zijn dan de bedragen die zij innen bij de verzekeringsmaatschappijen, ook is de betaling een probleem geworden in de gezondheidssector. Desondanks vindt hij dit besluit een vergezochte oplossing. Hij is van mening dat beide partijen volwassen genoeg moeten zijn om een gesprek aan te gaan voor nieuwe tarieven.
Hij benadrukt dat de samenleving niet in de steek gelaten mag worden. “De verzekeringsmaatschappijen moeten hun cliënten juist in bescherming nemen.” Sharman bevestigt dat de kosten die gepaard gaan met radiologische diensten, hoog kunnen oplopen. “Stel dat iemand SRD 5000 moet betalen voor een radiologisch onderzoek, het is meer dan zeker dat die persoon dat bedrag moeilijk zal kunnen opbrengen”, aldus de parlementariër.
Verder haalt hij aan dat de verzekeringsmaatschappijen de zorg voor hun cliënten moeten kunnen garanderen. “Daar zijn ze verantwoordelijk voor, dat is trouwens ook tussen de verzekeraar en de verzekerden afgesproken”, benadrukt hij. Sharman wijst erop dat de cliënten niets te maken hebben met hoeveel de verzekeraars moeten betalen aan deze klinieken, ze hebben hun verzekering betaald, de verzekeringsmaatschappij moet voor de rest zorgen.
Als ervoor aanstaande vrijdag geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de twee partijen, moeten patiënten volgens Sharman de gelden die ze betalen voor deze medische diensten, kunnen declareren bij hun verzekeringsmaatschappij. Hij zegt deze werkwijze wel omslachtig en niet correct te vinden. Hij benadrukt daarom dat de twee partijen naar een andere oplossing moeten zoeken.

-door Richelle Mac-Nack-