‘Regering kan geen prioriteiten stellen’

Surinaamse studenten in Cuba hebben al bijna een jaar geen beursgeld ontvangen van de Surinaamse overheid. Normaliter gebeurt de uitbetaling elk jaar in de maand augustus voor aanvang van het schooljaar in september, maar de laatste twee jaar is de betaling steeds met zes tot zeven maanden uitgesteld. Volgens VHP-parlementariër Mahinder Jogi, getuigt dit van het onvermogen van de regering om met middelen om te gaan en prioriteiten te stellen.
Jogi noemt het schandalig dat studenten met de goedkeuring van de regering ver van huis zijn gaan studeren, maar nu door diezelfde regering vergeten worden. “Zij zijn afhankelijk van het beloofde bedrag. De regering geeft aan dat er geen geld is, maar kan gewoon geen prioriteiten stellen”, vindt Jogi. Hij is van mening dat als de president het niet kan opbrengen om zich te verplaatsen in de situatie van de studenten, er geen beleid uitgestippeld zal worden om dit probleem te voorkomen.
De studie aan een Cubaanse universiteit wordt geheel gedekt door de Cuba. De Surinaamse overheid moet slechts zorgen voor het onderhoudsgeld.
Dit gebeurt al geruime tijd niet, waardoor studenten steeds een beroep moeten doen op het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Financiën, om hen uit te betalen. Volgens Jogi worden staatsburgers die in het buitenland de nodige offers brengen, door het gedrag van de overheid getraumatiseerd.
Volgens minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, wordt de achterstand veroorzaakt door administratieve procedures. Jogi is het hier niet mee eens en vindt bovendien dat de minister met haar uitspraak haar imago schaadt. “Het duurt maar een dag om een missive te schrijven naar het ministerie van Financiën, terwijl het overmaken van geld een kwestie van seconden is. Geen enkele procedure duurt zo lang, vooral wanneer het een belofte is die moet worden nagekomen. Er is altijd geld, maar nooit geld, omdat het weinige verkeerd wordt gebruikt”, aldus Jogi.

-door Priscilla Kia-