Waidoe hekelt laksheid regering Naschoolse Opvang

Pertjajah Luhur-parlementariër William Waidoe, vindt het jammer dat hoewel de namen van Ivan Graanoogst en Melvin Bouva worden genoemd in de rapporten die zijn voortgevloeid uit het onderzoek van het project Naschoolse Opvang en Begeleiding (NOB), de regering ervoor kiest om geen maatregelen te treffen. De coalitie mag dan het verlengstuk zijn van de regering, Waidoe is van mening dat de genoemde personen, ontslagen moeten worden.
Waidoe zegt dat er wel een rapport is gestuurd naar De Nationale Assemblee, maar daarin worden geen namen genoemd.
Dit rapport wijkt dus af van de twee afzonderlijke rapporten die uitgebracht zijn door de Centrale Lands Accountantsdienst (Clad) in 2015 en door de commissie De Miranda in 2016. Zowel Clad als De Miranda concluderen een zekere mate van corruptie. Er is veel geknoeid met geld, een bedrag van SRD 120 miljoen kan niet verantwoord kan worden.
President heeft aangekondigd een voedingsprogramma te starten op de scholen. Dit zal in 2019 aanvangen.
“Ondanks de precaire situatie kiest de regering ervoor om in 2019 te starten, ondanks dat er vermoedens bestaan dat veel geld verspild is tijdens het project. Desondanks wil de president wederom aanvangen met een voedingsprogramma. De school gaat 1 uur uit. Wat voor voeding ga je uitdelen binnen die korte tijd?”, vraagt Waidoe zich af.
Waidoe ziet liever dat de regering het geld stopt in sectoren waar alle jongeren van kunnen profiteren. Zoals de koers stabiliseren zodat de economie weer op gang gebracht kan worden, financiering voor jongeren regelen bij de banken, hieraan hebben de jongeren meer. Waidoe spreekt de hoopt dat de president ervoor kiest om dat geld anders in te zetten voor de jongeren, zodat hun toekomst geregeld wordt. Indien de president toch kiest voor een voedingsprogramma, dan heeft het volk op 25 mei 2020 de gelegenheid om massaal te stemmen tegen de regering.

-door Kimberley Fräser-