Tsang wil excellente Surinaamse bedrijven op business ladder

Eergisteren is de ‘Made in Suriname, Agro en ICT beurs’ succesvol afgesloten. Het is het streven van minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), dat Surinaamse bedrijven excelleren op de business ladder. “Er zijn primaire eigenschappen die ondernemers eigen zijn, maar naast inventiviteit, durf, doorzettingsvermogen en meer, is realiteitszin een belangrijke. Ik sta hier om u te inspireren van survival mode naar company of excellence door te voeren”, sprak hij bij de opening van de beurs.
Volgens Tsang heeft ons land hele gevoelige economische klappen gehad, die hebben geresoneerd naar het bedrijfsleven. “De financiële armslag zeker als publieke sector is marginaal en temporiseert ons in de ontwikkelingsacceleratie die wij nastreven. Echter beperkt dit het ministerie niet in visie, gedrevenheid, organisatievermogen en anticipatie op omstandigheden. Het faciliteren van het bedrijfsleven door toegespitste wet- en regelgeving, incentives, basale randvoorwaarden, zoals ruimtelijke ordening en registergoederen met name grond, hoeven volgens de minister niet langer een schrijnende behoefte te zijn.
Er hebben zich veel organisaties toegelegd op het verbeteren van de positie van het bedrijfsleven. De bewindsman gaf aan dat hij het Red Carpet beleid, waarbij de verbetering van onze ranking op de ‘Doing Business ladder’ een prioriteit, waarbij de directe gunstige invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering, verder zal worden uitgebreid.
De minister gaf aan dat de agrosector van groot belang is voor de agro industrie waarbij ICT een onlosmakelijke factor is. Het faciliteren van de agrosector als grondstofleverancier van de agro-industrie, zal de bewindsman samen met de minister van LVV, Lekhram Soerdjan, zien te optimaliseren. Hij richtte zich vooral op de agrariërs die zich nog niet hebben georganiseerd. “Het is belangrijk dat kleine landbouwers, tuinbouwers, veeboeren, aquatelers etcetera., zich registreren bij het KKF en daarmee de stap naar de formele bedrijfsvoering te zetten. Dit biedt groeimogelijkheden, je bent identificeerbaar, categoriseerbaar en daardoor bereikbaar voor bedrijfsondersteuning”, haalde hij aan.
Ook attendeerde hij bedrijven op het werken met internationale standaarden om de penetratie van de internationale markt te vergemakkelijken. Ook de registratie bij het Bureau Intellectuele Eigendommen moet in acht worden genomen. “Bescherm uw creativiteit en uw merknaam en moedig vooral anderen aan om te produceren”, aldus de minister.

-door Priscilla Kia-