Hoefdraad ook donateur van voedselpakketten geworden

Het is tegenwoordig een trend geworden van hoogwaardigheidsbekleders om voedselpakketten uit te delen aan minderbedeelden. Hoewel dit aan de ene kant geen probleem is, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi, dat het aan de andere kant wel belachelijk is dat van president tot minister, mensen het werk van sociale zaken willen doen.
Jogi zegt dit naar aanleiding van de pakketten die tegenwoordig namens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën worden uitgedeeld. In het tv-programma ‘1 voor 12’, werd aan een aantal personen namens de minister een pakket uitgedeeld. Volgens Jogi houdt een ieder zich nu bezig met pakketten. “Gaan we het land op deze manier ontwikkelen?”, aldus Jogi Volgens hem kan er beter gewerkt worden aan het creëren van werkgelegenheid, een goede gezondheidszorg en onderwijs, deze zaken zorgen voor ontwikkeling en geven de economie een boost.
Jogi vindt dat deze hoogwaardigheidsbekleders geen misbruik moeten maken van de doelgroep. Hij zegt dat de regering een groot deel van het volk heeft verarmd en nu probeert ze deze mensen blij te maken met een pakket. “Als je in armoede leeft, dan doet het je goed. Maar de hoge functionarissen willen sympathie terugwinnen voor de komende verkiezingen”, aldus Jogi. De parlementariër zegt dat het ook nooit duidelijk is vanwaar de functionarissen de middelen halen om deze pakketten aan te schaffen.
Het project Naschoolse Opvang, dat volgens de president weer uitgevoerd zal worden, maar in de nieuwe uitvoering alleen voeding behelst, zal volgens Jogi weer mislukken. Bij de aanvang van dit project was het doel gericht op educatie, begeleiding van de kinderen, sport & spel, maar uiteindelijk werd het accent gelegd op voeding. Dat is op zich ook geen probleem, omdat er heel veel kinderen zijn die dagelijks niet voldoende te eten hebben. Maar voor de parlementariër is het belangrijk hoe de middelen gebruikt worden. Het vorige project was een ‘njang patu’.Ook bij het komende naschoolse project dat de president heeft aangekondigd, zullen er volgens Jogi andere doelen worden nagestreefd, dan de regering aangeeft, “dat is geld verdienen”, zegt hij.

-door Kimberley Fräser-