VOORZICHTIGHEID GEBODEN

Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers. Echter is er geen controle op wat er allemaal op dit platform terechtkomt en kunnen gebruikers zich achter valse profielen zorgen voor onrust op verschillende manieren. Dit neemt niet weg dat sociale media ook haar voordelen heeft. Het is niet aan tijd of plaats gebonden en kan ieder haar weg vinden tot directe dialoog met een ander. Toch schijnt sociale media meer nadelen te hebben dan voordelen. Behalve dat mensen een eigen vertaling kunnen geven aan berichten waardoor miscommunicatie ontstaat, is er geen controle waardoor kwaadwilligen zich kunnen bundelen tegen andere individuen of organisaties. Waar niet bij stilgestaan wordt is het effect van wat er allemaal geplaatst of gezegd wordt op sociale media op degenen aan de andere kant. Een van de meest recente en bekende schandalen die zich voordoen is het verspreiden van naaktfoto’s of video’s van personen. Deze beelden worden honderden keren bekeken en gedeeld met allerlei opschriften. Ook worden verschillende mensen geconfronteerd met berichten via sociale media met dreigende uitlatingen over wraakneming. Het beste in deze gevallen is aangifte te doen bij de politie, maar toch is het slachtoffer niet zeker of zij beschermd kan worden of het zover kan krijgen dat de dader berecht wordt. Dit omdat sociale media gebruikers achter valse profielen schuilen en zelfs mensen tegen elkaar kunnen opzetten. Gebruikers kunnen bij het verrichten van daden alleen rekening houden met hun handelingen die verregaande gevolgen kunnen hebben. Zo wordt er bijvoorbeeld aangeraden geen naaktfoto’s te sturen naar vertrouwenspersonen en het liefst geen video’s te maken waar seks bedreven wordt. Dit om te voorkomen dat deze beelden op welke wijze dan ook openbaar worden.