VOEDSELPAKKETTEN PRIORITEIT, VACCINS NIET!

Geldgebrek is een bekend fenomeen van de regering Bouterse. Op het ogenblik zijn gezondheidsdiensten gestart met een campagne om achterstanden van kinder-vaccins in te halen, maar ook hier speelt geldgebrek een grote rol. De regering heeft onthuld, dat zij de kosten van transport voor personeel voor de vaccinatiecampagne niet kan betalen naar de verafgelegen gebieden. Het is wel opmerkelijk, dat de regering geen geld schijnt te hebben voor vaccinaties van kinderen, maar ineens wel voor het distribueren van voedselpakketten. Dit nieuws is zeer schokkend, omdat er wel altijd geld is om bijvoorbeeld voedselpakketten te transporteren, maar het vaccineren van baby’s in het binnenland schijnt geen prioriteit te zijn door gebrek aan financiële middelen.
Momenteel worden voedselpakketten door zowel het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting als door de Nationale Democratische Partij (NDP), te koop aangeboden. De voedselpakketten die de regering voor een lagere prijs dan de winkelwaarde te koop aanbiedt, vormen de zoveelste misleiding om aan meer stemmen te komen bij de komende verkiezingen. Deze pakketten zijn een duidelijk teken, dat het nog steeds niet goed gaat met onze economie.
Vorig jaar ontstond er een tekort aan vaccins voor zuigelingen. Het ging toen om het Pentavalent-1 en 2 –vaccin alsook het orale poliovaccin. Het tekort ontstond toen door de achterstallige betaling aan de buitenlandse leveranciers. De regering bleek een betalingsachterstand van ruim drie jaar te hebben. Schaarste aan vaccins op de lange termijn kan leiden tot het uitbreken van epidemieën onder kinderen. Gedurende deze schaarste gaf de regering in een persbericht aan, dat zodra de ontbrekende vaccins binnen waren, geheel volgens de regels van het kindervaccinatieprogramma, de achterstand ingelopen zou worden door eerst de kinderen die nu deze inentingen missen, te vaccineren. Maar heeft die belofte dan geen betrekking op andere kinderen? Waarom worden zuigelingen in het achterland voor de zoveelste keer stiefmoederlijk behandeld? Ziektes kunnen zich daar misschien niet snel verspreiden, omdat slechts een klein deel niet gevaccineerd is. Maar in dit soort situaties moet er wel sprake zijn van een goede planning, helaas ontbreekt die. Het probleem heeft dan ook alles te maken met management en de financiering. Het was overigens niet de eerste keer dat Suriname te kampen had met een tekort aan vaccins.