POTTENKIJKERS OP ZEE ONGEWENST

Er gebeuren rare dingen buitengaats en dat weten ingewijden al heel lang. Het aanvallen van vissers op zee en deze hardwerkende lieden van het leven beroven, heeft veel meer van doen dan aanvankelijk werd aangenomen. Waarom zijn de 20 vissers zo wreed aangepakt? Waarom werd een booteigenaar enige tijd geleden voor zijn woning vanuit een auto onder vuur genomen? Het slachtoffer overleed kort daarop aan de opgelopen schotverwondingen. In kringen van de vissers wenst men deze incidenten af te doen door te verklaren, dat er een strijd gaande is tussen vissers over het opereren binnen bepaalde gebieden. Volgens de vissers is er een strijd losgebroken tussen vissers die wordt uitgevochten tussen belanghebbenden in Guyana en Suriname. Zaken die zich voor de kust hebben voorgedaan en nog steeds voordoen, liggen hieraan ten grondslag. Laten we de zaken heel duidelijk stellen: er gebeuren dingen binnen de territoriale wateren van Suriname en Guyana die zeker het daglicht schuwen. Het vermoeden bestaat, dat personen waaronder vissers die in onze wateren en die van Guyana komen, zaken zien of hebben waargenomen die ze eigenlijk niet zouden mogen zien. Het is al zeker 30 jaar zo, dat bepaalde mensen in dienst van de gewapende machten, weten dat er zich zeer bedenkelijke activiteiten voltrekken voor onze kust en dat pottenkijkers daarom te allen tijde geweerd dienen te worden. Vissers die daar moeten zijn voor hun broodwinning vormen dan ook op gezette tijden een behoorlijke sta in de weg. Getuige zijn van bepaalde activiteiten kan een levensbedreigende situatie doen ontstaan. Als je indirect bent gewaarschuwd je niet in bepaalde zones op te houden en je niet wenst te luisteren, dan kan dat vervelende consequenties hebben. Het is dan ook niet vreemd dat bij de aanval op de vissersboten van ruim een week geleden, er steeds meer vraagtekens worden geplaatst en dat velen toch wel exact willen weten waarom men op een dergelijke wijze tekeer is gegaan tegen 20 vissers van 4 boten ten noorden van het district Marowijne in de Atlantische Oceaan.