Nieuw onderwijsmodel zal toegang tot bacheloropleidingen verruimen

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft als onderdeel van zijn verantwoordelijkheid om onderwijsvernieuwingen door te voeren, een aantal nieuwe opleidingen geïnitieerd. Deze opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met het International Institute of Education for Development (IIED). Het concept is uniek binnen het Surinaamse onderwijssysteem en zal in de maand juni van dit jaar van start gaan met het Pre-College, dat is bedoeld om personen die om welke reden dan ook hun middelbare school opleiding niet hebben afgerond, een kans te bieden om toch een bacheloropleiding te volgen bij de IIED. “Dit is het model van de Open Universiteit in Nederland en vele andere landen in de wereld”, aldus Marie Levens, onderwijskundige, die geadviseerd heeft bij het opzetten van deze opleidingen. Studenten die zich aanmelden hiervoor, moeten een denkvermogen op mulo+ niveau hebben. He Pre-College zal hen zodanig voorbereiden dat zij in staat zijn om de IIED- bacheloropleidingen met succes te kunnen doorlopen. De cursus duurt 12 weken per module en wordt afgesloten met een certificaat. Dit certificaat is geen vervanging van een middelbaar schooldiploma, maar geeft wel toegang tot de IIED’s bachelorsopleidingen.

Met aanvang van het collegejaar 2017-2018 is de bacheloropleiding Applied Science & Computing van start gegaan. Het doel van deze opleiding is om technisch hoog opgeleide ICT-deskundigen af te leveren aan de zakenwereld. De onderwerpen die onder andere besproken zullen worden, zijn: Technology for the Workplace, Data Analyses & Statistics, Problem Solving & 21st Century Skills. Deze opleidingen zijn gebaseerd op een onderliggende filosofie van competence- based, research-based and project-based learning. De betrokkenheid van de studenten is groot en hun kennis en vaardigheden op het vakgebied van hun keuze is direct toepasaar. “We moeten studenten in Suriname een geïntegreerde holistische ervaring aanbieden, gebaseerd op research and project development to solve problems”, aldus Padmanabhan Seshaiyer, professor verbonden aan de IIED en de George Mason University in de Verenigde Staten.

De bacheloropleiding ICT telt twee specialisaties, een pedagogical track en een professional track. De pedagogical track, ICT in Education, is in 2014 van start gegaan en heeft vorig jaar 69 afgestudeerden afgeleverd. Vermeldenswaard is dat dit aantal gelijk is aan een slagingspercentage van 85 procent. Deze afgestudeerden functioneren op verschillende onderwijsniveaus en zetten zich in voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Levens geeft aan dat dit percentage gerealiseerd kon worden dankzij support van het ministerie van Onderwijs, het IOL, de betrokkenheid van de studenten en de grote inzet van de docenten en professoren, die de studenten zorgvuldig begeleiden. Er mag geen verspilling van talent plaatsvinden. In augustus dit jaar studeert de tweede groep studenten af.

IIED begint met goedkeuring van het ministerie van Onderwijs, twee masteropleidingen die open staan voor studenten die een bachelor graad hebben behaald. IIED oefent uitsluitend Toegepaste Wetenschap (Applied Sciences) uit.

Het MinOWC nam het initiatief voor de opzet van de ICT-opleidingen om een transitie te bewerkstelligen waarbij traditioneel gericht onderwijs plaats zal moeten maken voor competent gericht onderwijs. IIED is de uitvoerder van deze moderne opleidingen. Alle opleidingen worden verzorgd door professoren die verbonden zijn aan internationaal gerenommeerde universiteiten uit de Verenigde Staten, Europa en Latijns-Amerika, zoals de George Mason University (VS) en de Vrije Universiteit van Brussel (België), de Johns Hopkins University (VS) en universiteiten in Mexico, Puerto Rico en Columbia.