NATIONALE VEILIGHEID SOEP MET BALLEN

Hetgeen zich een week geleden heeft voorgedaan in de Atlantische Oceaan ten noorden van de Wia Wia bank waarbij voornamelijk vijftien Guyanese vissers het slachtoffer zijn geworden, is wederom het bewijs dat onze autoriteiten niet in staat zijn hardwerkende burgers in dit land hun veiligheid op een gewenste manier te waarborgen. Dat criminelen uit de vissector tot entering van andere vissersvaartuigen kunnen overgaan, opvarenden zwaar mishandelen en verzwaren met accu’s aan de benen en overboord zetten . Een aanval erop gericht te moorden en wel met voorbedachte raden, daar ging het in ieder geval bij de zogenaamde rovers om. Volgens een verklaring van een van de vijf overlevenden van de ramp, werden ook de boten geplunderd door de rovers. Echter was het voor dit slachtoffer duidelijk, dat men niet alleen was gekomen om te roven, maar om met de opvarenden van de vier aangevallen vissersvaartuigen af te rekenen. Het is niet de eerste keer dat vissers voor de kust van Suriname en Guyana, worden aangevallen door rovers die zeer bekend zijn in de visserwereld van beide landen. En ofschoon de autoriteiten in beide landen weten dat zich een dergelijke ernstige vorm van criminaliteit buitengaats heeft voltrokken en herhaling zeker niet uitgesloten kon worden geacht, heeft men in de loop der jaren niets ondernomen om hiertegen op te treden. Het is dan ook geen wonder, dat een vertegenwoordiger uit deze branche binnen onze economie glashard stelt dat men nooit een veilig gevoel op zee heeft gehad, omdat de overheid nooit bescherming heeft geboden door middel van de inzet van marine of Kustwacht. Vissers zijn daarom op het moment dat ze de zee opvaren, volkomen vogelvrij en aan hun lot overgelaten. Ook deze Surinaamse regering doet niets aan het waarborgen van de veiligheid in de territoriale wateren en juist daarom gebeuren deze vreselijke incidenten. Criminelen weten dat er geen enkele vorm van controle is buiten de monding van onze nationale rivieren en achten zich dan ook heer en meester en gedragen zich dan ook dienovereenkomstig. Onze marine is al jaren vleugellam en verlaat nog maar nauwelijks de kade. Met de komst van de zogenaamde Kustwacht is de verwaarlozing van dit onderdeel van het Nationaal Leger slechts verder toegenomen. Het is zelfs zo dat men belangrijke krachten bij de marine heeft weggehaald om ze aan de Kustwacht toe te voegen. Ook deze manschappen zien nog maar zeer weinig de zee, omdat er tal van redenen zijn waarom de kustwachtboten niet kunnen uitvaren. Het gebrek aan middelen waaronder brandstof en voeding voor elke operatie op zee houdt de schepen maandenlang aan de kade. Wanneer zich wederom een grote calamiteit voordoet, zoals vrijdag de vorige week, dan komt wel een schip van de Kustwacht in actie. Het is toch meer dan gênant dat piloten van Gum Air een private onderneming op eigen initiatief gaan zoeken naar overlevenden en doden en gelijk bij de Wia Wia bank een lijk aantreffen. Waar zijn de helikopters van het Nationaal Leger? Zijn die destijds aangetrokken om in de hangar aan de Doekhieweg te blijven staan? Hebben we ook voor dit vliegend materieel geen brandstof of andere zaken voorhanden? We zijn inmiddels ruim een week verder en hebben geen nader nieuws van de overige twaalf slachtoffers van de roofoverval op de vissersboten. Moeten particulieren wederom het werk van de overheid klaren, omdat die niet eens in staat is een gedegen onderzoek in te stellen. Geeft helemaal aan hoe slecht we georganiseerd zijn en hoe beroerd het gesteld is met onze uitrukcapaciteit wanneer er stront aan de knikker is. Het kan zo niet langer doorgaan. De overheid heeft tot taak ons allen te beschermen en wel op land en te water. We hebben een regering aangesteld die de verantwoordelijkheid heeft ons bescherming te bieden en het kan nimmer zo zijn, dat we ons steeds onveiliger gaan voelen, omdat overheidsinstituten niet meer naar behoren beschermend kunnen werken. Politie die over zeer onvoldoende rollend materieel beschikt en daarenboven onder erbarmelijke omstandigheden moet werken in politiebureaus en rurale posten. Hoe is het mogelijk dat bepaalde politieambtenaren dienstvoertuigen die dringend nodig zijn om de bevolking te kunnen assisteren, gewoon mee naar huis neemt waardoor de politiepost een onmisbaar voertuig moet ontberen? Tegen dit soort wantoestanden moet opgetreden worden. Minister Stuart Getrouw moet hier maatregelen tegen nemen. Om terug te komen op de taferelen die zich voordoen binnen de visserijsector, moet benadrukt worden dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, paal en perk moet stellen en vergunninghouders strenger moet controleren. Er zijn voorwaarden die gesteld zijn bij de verlening van de visvergunningen waar veel vissers zich niet aan wensen te houden. Het door GPS gestuurde Vessel Monitoring System ( VMS) moet door LVV aan de vissers opgedrongen worden. Met dit systeem kunnen de boten behorende aan de vergunninghouders, strak in de gaten gehouden worden . Het vaartuig kan hierdoor goed worden gevolgd en bij een calamiteit ook snel achterhaald worden. Maar de vissers hebben tot nog toe geweigerd het systeem te accepteren en aan te brengen. Genoeg bewijs dat deze lieden niet willen dat LVV hun gangen nagaat en dus willen blijven rommelen in de marge. LVV dient vanaf nu op te treden tegen de mensen die binnen de visserijsector willen blijven werken. Wie VMS niet op de boot wil hebben, moet zijn vergunning inleveren en de boot wordt in beslag genomen. Alleen door hard paal en perk te stellen zal LVV in staat zijn ordening in deze sector te realiseren. Blijft dit ministerie talmen, zal de chaos in de visserijsector voortduren en zullen er meer slachtoffers te betreuren zijn in de toekomst. Het incident van vorige week vrijdag heeft uitgewezen dat er gangsterbendes opereren binnen de kustvisserij van zowel Guyana als Suriname. Beide landen zullen meer geld moeten vrijmaken om de controle op zee te verscherpen en ook zo de veiligheid van mensen die op een eerlijke manier aan hun dagelijks brood wensen te komen, te beschermen.