GEEN GELD

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft momenteel geen directeur. Primnath Ritoe, waarnemend directeur van het BOG, heeft in november 2017 zijn functie neergelegd door het tekort aan financiële middelen met als gevolg dat de situatie onwerkbaar voor hem zou zijn geworden. Ook de milieu-inspecteurs dreigen sinds vorig jaar met acties als de overheid niet snel ingrijpt. Het gaat hoofdzakelijk om gebrek aan geld, personeel en problemen op het bestuurlijke vlak. Het BOG is een belangrijke schakel wanneer het aankomt op de primaire en preventieve zorg, namelijk de verschillende vaccinaties. Er zijn nog geen nadelige effecten te merken door de ontstane situatie bij het BOG, maar deze zullen op termijn wel naar buiten komen. De regering moet snel ingrijpen om te voorkomen dat het BOG als belangrijke schakel binnen de primaire en preventieve zorg, straks zijn diensten niet meer zal kunnen verlenen. Het opstappen van de waarnemend directeur door een tekort aan geld, is een teken van de ernst van de situatie bij het BOG. De preventieve zorg van het BOG wordt ondermijnd door de overheid. De organisatie is door het gebrek aan geld niet instaat om zijn programma’s met betrekking tot de jeugd en hun gezondheid en opvoeding uit te voeren. Voorheen werden frequent programma’s, in het bijzonder voor jongeren, over verschillende onderwerpen betreffende de gezondheidzorg en opvoeding georganiseerd. Twee dagen terug heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid zich georiënteerd op het BOG. Het tekort aan personeel op afdelingen van het BOG, zoals Milieu Inspectie, heeft de aandacht van de minister. Elias gaf aan dat hij zich ook zal inzetten voor het oplossen van de andere problemen van het BOG. De bond bij het BOG onder leiding van David Bakker, heeft de problemen vele malen aangekaart bij de overheid. Echter zonder het gewenst resultaat. Milieu- inspecteurs zien de werkomstandigheden niet meer zitten. Het komt zelfs voor dat zij uit eigen zak benzine moeten tanken indien zij werkzaamheden buiten de stad moeten verrichten. Wij hopen dat de overheid zo snel mogelijk kan inkomen met een oplossing.