Geen politie: SVB zet competities stop

Het bestuur van De Surinaamse Voetbal Bond heeft besloten om al de wedstrijden die onder hun auspiciën vallen uit te stellen.

De directe reden is dat de SVB bericht kreeg van de politie dat er een tekort is aan manschappen, waardoor de SVB het niet raadzaam vindt om wedstrijden zonder de aanwezigheid van de politie voortgang te laten vinden.

Recentelijk zijn namelijk arbiters aangevallen en dit heeft de bond ertoe genoopt om de wedstrijden in de Eerste Divisie, Tweede Divisie, dames en jeugdklasse alsook die van het Lidbonden-toernooi uit te stellen.

‘Het bestuur van de Surinaamse Voetbal Bond heeft i.v.m. de onregelmatigheden/calamiteiten bij competitie -en lidbonden wedstrijden (arbiters zijn afgetakeld  geworden door spelers en publiek) besloten ALLE COMPETITIES t.w.: jeugd, vrouwen, 1e en 2e divisie alsook de lidbonden van woensdag 2 mei t/m vrijdag’. Aldus staat in een gisteren uitgegeven persbericht van de moederorganisatie.

Volgens SVB-voorzitter John Krishnadath is het moeilijk om met security guards alleen te werken, omdat de aanwezigheid van de politie meer respect oproept. Het uiteindelijke besluit is genomen om calamiteiten in stadions te voorkomen.

Krishnadath: ‘Het gedrag van de supporters is de afgelopen tijd verschrikkelijk geweest.’ De SVB-voorzitter noemt een incident tijdens de ontmoeting tussen Robinhood en SV Notch toen supporters het nodig achtten om met flessen te gooien. In het district Para zijn er arbiters aangevallen en in het afgelopen weekend ging het ook mis tijdens een wedstrijd in het Dr.Ir.Franklin Essed Stadion.

Kirshnadath erkent dat deze ontwikkeling de competities niet ten goede komt. Echter meent hij dat het riskant is om zonder de aanwezigheid van de politie verder te gaan en daarmee de veiligheid van arbiters, spelers en supporters op het spel te zetten.

Er zal getracht worden om met de korpschef hierover te praten. De SVB-voorzitter benadrukt dat er op elke verkochte toegangskaart 20-25% aan belasting wordt betaald, maar constateert nu dat er daar niets tegenover staat.

door Ivan Summerville