Maat vol voor apothekers

SZF-verzekerden moeten betalen

De Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA) heeft de laatste maanden geconstateerd dat de betaling voor geleverde diensten door de grootste zorgverzekeraar, de stichting Staatsziekenfonds (SZF), steeds verlaat plaatsvindt. In een persbericht laat de vereniging weten dat SZF- verzekerden per 4 mei de kosten voor voorgeschreven medicamenten zelf moeten betalen. Dit om de dienstverlening naar de samenleving toe te kunnen garanderen. De betaling zal geschieden onder verstrekking van een kwitantie. Met deze kwitantie kunnen de SZF-verzekerden zich aanmelden op het SZF-kantoor voor restitutie.

Zodra de achterstallige betalingen aan de apotheken plaatsgevonden hebben, zal het voor de apotheken weer mogelijk zijn om de dienstverlening aan de samenleving als vanouds aan te bieden. De VvA betreurt de situatie ten zeerste, maar ziet momenteel geen andere optie die het voortbestaan van de dienstverlening van de apotheken kan garanderen. De VvA spreekt de hoop uit dat zaken snel genormaliseerd worden en vragen hierbij begrip van de samenleving.

Er zijn in de afgelopen maanden diverse gesprekken geweest die geleid hebben tot afspraken. Helaas moet volgens de VvA geconstateerd worden, dat gemaakte afspraken over de betaling,  niet worden nageleefd. Het structureel uitblijven van een tijdige betaling, conform de in de dienstverleningsovereenkomst vastgelegde betalingstermijnen door de grootste debiteur, leidt volgens de vereniging ertoe, dat de apotheken hun bedrijfsvoering niet meer kunnen garanderen. “Het is voor de apotheken (geheel buiten hun schuld om) niet meer mogelijk om de dienstverlening over een nog grotere periode voor te financieren”, aldus de VvA.