Ondergrondse hoogspanningskabel Mangolaan beschadigd door graafwerkzaamheden

Een ondergrondse hoogspanningskabel van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is gisteren aan de Mangolaan defect geraakt na eerder deze week te zijn beschadigd door graafwerkzaamheden die op het project ‘Rehabilitatie Mangolaan’ werden uitgevoerd. Als gevolg hiervan is een groot gebied tussen de Mangolaan en de Paragrasweg richting de Anniestraat, sedert vanochtend verstoken van elektriciteit. De schade aan de kabel is enorm. Over een tracé van 60m moet er een totaal nieuwe hoogspanningskabel worden gelegd.

Eerder deze week werd de kabel beschadigd door een contractor die grondverzetwerkzaamheden uitvoert op het project ‘Rehabilitatie Mangolaan’. Gisteren is de kabel defect geraakt.

Omstreeks 10:30 uur zondagochtend werd het gebied gedeeltelijk onder spanning gebracht. Vanwege de omvang van de schade en de complexiteit van de job, zijn ‘s Lands Psychiatrisch Ziekenhuis, Abdool Kariemsteeg, Anniestraat, Rocasterstraat, C. Graanoogststraat, Mangolaan, Para-grasweg en omgeving nog verstoken van elektriciteit. Technici van de EBS zijn momenteel bezig met de herstelwerkzaamheden die veel inspanning vereisen. Voor vannacht moet de stroomvoorziening zijn genormaliseerd.

De kosten die gemaakt worden om de schade te herstellen, zullen verhaald worden op de veroorzaker. Het verrichten van werkzaamheden nabij het elektriciteitsnet is levensgevaarlijk. Het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften is van zeer groot belang, niet alleen voor de eigen veiligheid, maar ook ter bescherming van het elektriciteitsnet. Schade aan het net heeft vaak genoeg ook een storing tot gevolg en klanten worden hier de dupe van.

Operators die werkzaamheden langs openbare wegen uitvoeren (in het bijzonder langs de elektriciteitsnetten) beschikken over een vergunning en worden geacht bekend te zijn met de veiligheidsvoorschriften die hierbij gehanteerd moeten worden. De EBS herinnert equipment operators eraan dat schade verricht aan haar netten, verhaald zal worden op de veroorzaker.