VICIEUZE CIRKEL

Het is duidelijk dat het Staatsziekenfonds, SZF, geen middelen heeft om de diverse dienstverleners te betalen. Gelden worden in termijnen betaald of veel te laat. Wij weten allemaal dat de gezondheidszorg in ernstige financiële problemen zit. Er zijn grote achterstanden ontstaan bij de leveranciers van goederen en diensten aan de ziekenhuizen. Na uitbetaling van de ene instantie, is er geen geld meer voor de andere. De overheid zit in een vicieuze cirkel van onbetaalde rekeningen, maar financiële middelen kunnen niet overgemaakt worden als het geld ontbreekt. Het SZF krijgt dan ook voortdurend te maken met groepen die ontevreden zijn. Nu zijn dat de huisartsen, zij zijn  in een strijd verwikkeld met het SZF. Zij hebben vaker hun misnoegen geuit over het abonnementstarief dat zij ontvangen, omdat nog steeds de koers van SRD 3.35 voor de US-dollar gehanteerd wordt, terwijl de koers allang is gestegen en thans ronde 7.53 ligt. Het is natuurlijk absurd dat het SZF een koers hanteert die volkomen achterhaald is, maar gezien de beschikbare financiën, leidt het hanteren van de juiste koers tot nog meer financiële problemen. Het abonnementstarief is tot stand gekomen na overleg met de sectie van de Verenging van Medici in Suriname VMS en het SZF. De artsen overleggen nu met het SZF als zij patiënten met een SZF- of PZS-verzekering zullen laten bijbetalen voor bepaalde medische handelingen. Wij hopen dat de artsen en het SZF overeenstemming kunnen bereiken, maar houden ons hart vast. Veel mensen kunnen al nauwelijks hun premie betalen, laat staan extra betalen. Het SZF is de grootste zorgverzekeraar en ziekenhuizen hebben het ook moeilijk door de gebrekkige financiering. Als het SZF niet kan betalen, moeten de diverse instanties samen een oplossing bedenken. Hopelijk slaagt de overheid erin op tijd een structurele oplossing te vinden, zodat de sector niet in gevaar hoeft te komen.