STILTE VERBROKEN

Na lang te hebben gezwegen heeft Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), besloten om eindelijk iets van zich te laten horen. De vakbondsman maakte zich niet sterk voor de koopkrachtversterking voor ambtenaren, terwijl andere vakbondsmannen de strijd aangingen. Een daarvan is Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), acties onder zijn leiding hebben ervoor gezorgd dat de leerkrachten uiteindelijk een financiële herwaardering hebben gekregen. In april 2016 had de CLO een wensenpakket aan de regering aangeboden waarin onder andere gepleit wordt voor een loonsverhoging van 111 procent. Hooghart heeft onlangs tijdens besprekingen met de regering gevraagd om alvast een salariscorrectie van 20 tot 25 procent door te voeren voor andere landsdienaren dan leerkrachten. De organisatie houdt vast aan het gelijkheidsbeginsel. Aangezien leerkrachten al een financiële herwaardering hebben gekregen, moeten de andere groepen bij de overheid ook in aanmerking komen voor een loonaanpassing, meent Hooghart. De regering is bereid een loonronde aan ambtenaren toe te kennen, en zal dit zoals gevraagd door de CLO, gefaseerd doen. De loonsverhoging van de ruim 40.000 landsdienaren zal in fases worden doorgevoerd. Behalve de landsdienaren, kunnen volgens de minister van Volksgezondheid, de verpleegsters ook een financiële ‘prikkel’ tegemoet zien. De verkiezingen naderen in 2020 en 2019 zal gebruikt worden om propaganda te maken. Om geen stemmen te verliezen, zal de regering de salariscorrectie waarschijnlijk toekennen. Hoe dat zal geschieden, weten wij niet. Van een kale kip kan men immers geen veren plukken. Hooghart die naast zijn werk als vakbondsman tevens NDP-parlementariër is, heeft nimmer druk gelegd op de overheid voor de koopkrachtversterking, zoals andere vakbondsmannen hebben gedaan, maar nu pleit hij in het kader van het gelijkheidsbeginsel, voor een looncorrectie. Een goede zaak, want het zijn niet alleen de leerkrachten die pienaren, andere groepen hebben het ook moeilijk. Overigens liet Hooghart deze week weten dat hij afbouwt bij de CLO. Wij wensen zijn opvolger heel veel succes.